Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Belgelendirme Hizmetleri

YYS Danışmanlık yerel kalifiye kaynaklarını ve akreditasyonlarını kullanarak üretim, inşaat ve hizmet gibi birçok sektöre hizmet veren, geniş ürün yelpazesine sahip bir belgelendirme kuruluşudur. Hizmet kapsamında kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, otomotiv sektörü kalite, bilgi güvenliği ve gıda güvenliği gibi hizmetler bulunur. Kalite standartlarına uygunluk sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm kalite belgeleriniz TÜRKAK 'tan şirketlere verilmektedir. Yerel kalifiye kaynaklarımızı ve akreditasyonlarımızı kullanarak üretim, inşaat ve hizmet gibi birçok sektöre hizmet veren, geniş ürün yelpazesine sahip bir belgelendirme kuruluşuyuz.

Kuruluşların her türlü yönetim sistem standartlarına göre, yönetim ilkelerini, politikalarını, prosedürlerini ve faaliyetlerini, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, TÜRKAK tarafından denetlenmesi ve belgelendirilmesi Sistem Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır. Yönetim sistemlerinin uygulaması gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Sistem Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletme yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. TÜRKAK kurumların uyguladığı bu standartları tespit ve tescil faaliyetlerini tüm sistem Belgelendirme kapsamı ile akredite olarak vermektedir.  Günümüz koşullarında bir yandan kaynakları etkin kullanırken diğer yandan sürekli ayakta kalan ve rekabetçi kuruluşlar için sağlıklı bir gelecekten söz etmek mümkün olmaktadır. Bu anlamda yönetim sistemleri etkili bir araç olarak kuruluşlara katkı sağlamaktadır.

 Sistem Belgelendirme, kuruluşlara bazı avantajlar sağlar.

 Bu faydalardan bazıları;
  • Pazar payının artması,
  • Karlılığın ve verimin artması
  • Teknolojiyi ve sistem güncelliği yakalama kabiliyetleri kazanma,
  • Rekabet edebilirlik gücüne ve maliyet satış fiyatlarına hakimiyet,
  • Kurumsal büyüme,
  • Globalleşme ve işletme itibarı kazanımları,
  • İşletme disiplini,
  • Kurumsallaşma değişim hızı,
  • Sistem adaptasyonu,
  • İstatistiksel analiz yapabilme ve değerlendirme gibi sayamadığımız bir çok madde.

Sistem Belgelendirme Kapsamımız:

       

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

OHSAS 18001, İş Sağlığı ve İş Güvenliği

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

       
       

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

IATF ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

     

TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi

HACCP Belgesi HELAL Belgesi CE Belgesi
 
PENETRASYON Sızma Testi SOME Eğitimi KVKK Danışmanlığı  

Ürün belgelendirme ürününüzün ya da hizmetinizin ilgili standartlara uygunluğunun kontrolüdür. Kuruluşumuz standart uygun belirlenen prensiplere uyduğunuzun, yani alanında en iyi uygulamalarda bulunduğunuzu belirtmek için sizlere verdiğimiz bir belgedir. Bir ürünün belgelendirilmesi, ürünün özel standartlar uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Bazı ürün belgelendirme sistemleri, ürünün başlangıç deneyimini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini ve piyasadan alınan numunelerin denenmesinin kontrolünü içerir. Üreticinin ürettiği ürünlerin veya hizmetlerin ilgili standartlara veya pazar şartlarına uygunluğunun tescil edilmiş halidir. Ürün Belgeleri genellikle ticaret yapılan yabancı pazarlarda zorunlu, bir kısım pazarda da gönüllülük prensibine bağlıdır. Bu nedenlerden ötürü, üretici hitap ettiği pazarın, ülkenin şartlarına uygun ürün belgelendirmesini yapmaya ve her pazar için gerekli olabilecek ürün belgelerini önceden almaya dikkat etmelidir.

YYS Danışmanlık ürünlerinizi hangi standartlara göre hangi testlere göre test ettirmeniz ve belgelendirmeniz gerektiği konusunda firmanıza ve ürününüze uygun belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

uluslar arası ticarette iş yaptığınız muhatap ülkelere ürün gönderdiğiniz zaman ürünlerinizin ilgili ürün belgelerine sahip olması zorunlu unsurdur. Bu belgelerin olmadığı durumlarda büyük yasal yaptırımlar ve tazminatlar karşınıza çıkabilir.

Ürün belgelendirmenin gereklerini ve faydalarını dikkate alarak üretiminize gerekli olan belge ve belge araştırmaları firmamızdan temin edilmektedir.

Firmamızın verdiği ürün belgelendirme hizmetlerinden bazıları;

 

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CE İşareti) Kapsamındaki Standartlar :

EN 1341 Doğal Taştan Kaplama Plakları (Dış Mekan)
EN 1342 Doğal Taştan Kaldırım taşı (Dış mekan)
EN 1343 Doğal Taştan Bordür (Dış Mekan)
EN 1469 Bina İç ve Dış Duvar ve Tavan kaplaması
EN 12057 Bina İç ve Dış Döşeme ve Merdiven kaplaması
EN 12058 Bina İç ve Dış Döşeme ve Merdiven kaplaması

ISO 9001:2015 NEDİR?

ISO 9001:2015; 2008 versiyonunun yenilenmiş (revize-değiştirilmiş) yeni sistemidir. 2017 yılına kadar mevcut belgeler geçerlidir. Bu zaman zarfında tüm ISO 9001 belgeleri değiştirilmiş olacaktır. ISO 9001:2015 revizyonu detaylı bilgi için buraya tıklayınız. ISO 9001 belgeniz yenileneceğinde firmanız ile iletişime geçilecektir.

ISO KALİTE BELGELERİ KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

ISO 9001, 22000, 14001 ve 18001 belgelerinin Dünya çapında geçerlilik süresi 3 yıldır. Her yıl planlı (haberli) olmak şartıyla ara denetim yapılır. ISO kalite standardının uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Ara denetimler 3 yıl devam eder. ISO belgelendirme ücreti ilk belge alınırken ödenir. Her yıl düzenli ara denetim ücretleri ödenerek devam eder. 3'üncü yılın sonunda ise; ilk Belgelendirme ücretinin 3/4'ü oranında belge yenileme bedeliyle devam eder.

iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 belgelendirme fiyatları; verilen hizmete, çalışan sayısına, danışmanlık, denetim sürelerine göre değişiklik gösterebilir. Ortalama ISO 9001 belge fiyatı; 1000 ile 2000 TL arasında değişmektedir. ISO 9001:2015 için bu fiyatlar alınacak belgenin akreditasyon kuruluşuna ait şartlara göre değişiklik gösterebilmektedir. YYS Belgelendirme olarak; çok farklı ticari durumlar söz konusu olmadığı sürece firmalara TÜRKAK akreditasyonlu ISO 9001 Kalite Belgesi almalarını ve hazırlıklarını bu yönde yapmalarını önermekteyiz.

ISO 9001 belgelendirme tarihinden tam 1 yıl sonra birinci ara denetim yapılır. Ara denetim ücreti 1 ay önceden ödenir. Ara denetim ücretleri belgelendirme fiyatları seviyesinde değildir. Fikir vermesi açısından 3'te 1'i oranındadır. ISO belgelendirme fiyatı ve yıllık ara tetkik fiyatları sözleşmenizde belirtilir. Birinci denetimden 1 yıl sonra da 2. ara denetim yapılır. 3. yılda tekrar belge yenileme yapılmaktadır. Belge yenileme ücretleri de yaklaşık olarak ilk belgelendirme bedeline yakın ara denetim ücretleri seviyesinde maliyet oluşturur. ISO 9001 ve diğer iso belgelerinin ara denetim ücretleri ilk kez belge aldığınızda belgelendirme sözleşmesinde yer almaktadır. Aynı anda birden fazla kalite belgesine sahip firmalarda belge ücretleri tek tek değil toplu olarak fiyatlanır.

Belgelendirme rakamları nelere göre değişir?

Önceden hazırlanmış ve yürütülen ISO belgesi kalite yönetim sisteminiz bulunuyorsa, iso belgelendirme danışmanlık fiyatlarını oldukça aşağı inecektir. Aynı anda birden fazla belge alındığında belgelendirme başına fiyat daha da ucuzlayacaktır. Kalite belgelendirme çalışmaları, getirileri göz önüne alındığında oldukça uygun fiyat performans oranına sahiptirler.

ISO 27001 Danışmanlık – ISO 27001 Eğitim

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı Belgesi, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, dokümante edilmiş bir BGYS(Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 27001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında Bilgi Güvenliği yönetim sorumlusunun eğitimi, genel 27001-27002-27005 eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

ISO 27001 Danışmanlık - ISO 27001 Eğitim İçin Tıklayınız

ISO 9001 Danışmanlık – ISO 9001 Eğitim 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında kalite yönetim sorumlusunun eğitimi, genel kalite eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

ISO 9001 Danışmanlık - ISO 9001 Eğitim İçin Tıklayınız

ISO 10002 Danışmanlık – ISO 10002 Eğitim 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durum analizi yapılması. Yapılan analiz sonucu yapılacak olan çalışmaların listelenmesi. ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi ile ilgili El Kitabının hazırlanması. Prosedürlerin hazırlanması. Şikâyet Analiz ve değerlendirme mekanizması kurulması. İlgili kişi/kişilere ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri YS eğitimlerinin verilmesi. Danışmanlık Programına göre Firma hizmet sistemini(Formlar, Raporlar vb.) gözden geçirmek.

ISO 10002 Danışmanlık - ISO 10002 Eğitim İçin Tıklayınız

ISO 14001 Danışmanlık – ISO 14001 Eğitim 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,  kuruluşların çevre ile olan etkileşimleri sonucu ortaya çıkan çevre atıklarının bertarafına yönelik süreçlere özgü bir standarttır. 2016 yılı sonu itibariyle ISO 14001:2015 Revizyonu yayınlanmış olup, Eylül 2018 tarihinden itibaren kuruluşlar ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin şartlarını uygulamak zorundadır.

ISO 14001 Danışmanlık - ISO 14001 Eğitim İçin Tıklayınız

ISO 15504 Danışmanlık – ISO 15504 Eğitim
 

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

TS ISO/IEC 15504 Standardı Bilgi Teknoloji firmalarının Hizmet Yönetim Sistemlerini kurmaları için referans standarttır. Aynı zamanda TS ISO/IEC 15504 standardı bu sistemleri belgelendirecek akredite belgelendirme kuruluşlarının referans standardıdır. Bu yüzden alınacak sertifika da TS ISO/IEC 15504 sertifikası TS ISO/IEC 15504 olarak geçmektedir.

TS ISO/IEC 15504 SPICE Standardına göre iyi bir sistem kurmaktan maksat TS ISO/IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi standardına göre aşağıdaki süreçleri yapılandırmak ve uygulanabilir hale getirmektir.

ISO 15504 Danışmanlığı - ISO 15504 Eğitim İçin Tıklayınız


ISO 22000 Danışmanlık – ISO 22000 EğitimISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (GGYS) veya HACCP amacı, küresel düzeyde gıda zinciri içindeki işlerde, gıda güvenliği yönetimi gerekliliklerine uyum sağlamaktır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP) standardı, kuruluşlar tarafından kanunların gerektirdiğinden daha çok, daha odaklı, tutarlı ve entegre gıda güvenliği yönetimi sistemi uygulamak isteyenlere yönelik tasarlanmıştır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP) Belgesi, kendi gıda güvenlik yönetim sisteminde,  yasal ve düzenleyici gereksinimlerle ilgili uygulamaları karşılayacak bir organizasyon gerektirmektedir.

ISO 22000 Danışmanlık - ISO 22000 Eğitim İçin Tıklayınız

ISO 22301 Danışmanlık – ISO 22301 Eğitim
ISO 22301 İSYS İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş sürekliliği, ürün ve hizmet gerçekleştirme süreçlerini olumsuz etkileyebilecek olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmayı, olaylara hızlı ve etkili tepki vermeyi, insan hayatının, fiziksel varlıkların, bilgi varlılarının ve şirket itibarının korunmasını güvence altına alınmayı amaçlayan stratejik bir yönetim yaklaşımıdır.

ISO 22301, bu amaçlar doğrultusunda bir kuruluşta iş sürekliliğini etkileyebilecek durumların yönetilmesi için hazırlanmış, bir dizi gereklilikleri içeren uluslararası bir standarttır.

Bu eğitim ile standardın gereksinimleri ve en iyi uygulamalar çerçevesinde sistemin kurulması, verimli ve etkili bir şekilde işletilmesi ve performansın sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan bilgilerin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

ISO 22301 Danışmanlık, ISO 22301 Eğitim İçin Tıklayınız

------------------ & ------------------


ISO 9001 Belgesi Veren Firmalar
ISO 9001 belgesi veren firmalar yetkili akreditasyona sahip belgelendirme kuruluşlarıdır. Ancak belgelendirme firmaları doğrudan belge hizmeti vermezler. Danışmanlık firmaları belgelendirme firmaları ile birlikte çalışırlar. Bu bir ortaklık değil hazırlık aşamasıdır. Danışman firma ile çalışmanın çok sayıda avantajını Belgelendirme firmalarında bulamazsınız. Bir otomobil almak istediğinizde neden bayilere gidersiniz...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Organizasyon Şeması Oluşturmak
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İçin Organizasyon Seması Oluşturmak. ISO 9001:2008 bugün tüm Dünya’da en çok bilinen ve en aktif olarak idame ettirilmekte olan yönetim sistemi standardıdır. Etkin olmakla birlikte ISO 9001 kalite yönetim sisteminin etkin ve doğru olarak yürütülebilmesi için yerine getirilmesi gereken minimum şartların işletmeler de uygulanması gerekmektedir. Bunlardan ilki etkin bir ISO 9001...

TURKAK Onaylı ISO 9001 Belgesi

TURKAK Onaylı ISO 9001 Belgesi; TURKAK “Türk Akreditasyon Kurumu” kısaltması olup Uluslar arası ve kamuya ait belgelendirme kurumudur. TÜRKAK bir kamu işletmesi olup hali hazırda Türkiye’de en saygın ve güvenilir ISO belgeleri TÜRKAK onaylı ISO Belgesi’dir. TÜRKAK onaylı ISO 9001 belgesi TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, TÜRKAK resmi sitesinde yayınlanmış çoğu özel ticari belgelendirme firmaları tarafından...


iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sitemizde yer alan ISO 27001 dokümanlarını firmada kurabilmek için öncelikle PROSES' lerin tespit edilmesi gerekiyor. Bunun içinse yapmak gereken şirket içindeki her departmanın listelenmesidir. Örnek basit bir firmada aşağıdaki bölümler olabilir. Bir departmanın hiç personeli dolasıyla açık bir departmanı bu iş için ayrılmış bir bölümü yoksa bile (mesela insan kaynakları departmanı gibi) prosedürü oluşturulmalı ve...


ISO 9001 Belgelendirme Kriterleri

ISO 9001 Belgelendirme Kriterleri Nelerdir? ISO “International Organization for Standardization” un baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçeye "Uluslar Arası Standartlar Organizasyonu" biçiminde çevrilen ISO özel bir şirket gibi ticari değil, gönüllü olarak ve 162 ülkenin ortaklığı ve aktif katılımıyla sürdürülen ve tek amacı standartlar üretmek olan bir organizasyondur. Kar elde etmek gibi bir amaç taşımaz...

IAF ONAYLI AKREDİTASYONLAR
TÜRKAK, İAS, JAZ-ANS, UKAS, ÖSAS