Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ISO 27001 Danışmanlık – ISO 27001 Eğitim
27001
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı Belgesi, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, dokümante edilmiş bir BGYS(Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 27001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında Bilgi Güvenliği yönetim sorumlusunun eğitimi, genel 27001-27002-27005 eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

ISO 27001 Danışmanlık - ISO 27001 Eğitim İçin Tıklayınız


ISO 9001 Danışmanlık – ISO 9001 Eğitim 
9001
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelerde standart uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında kalite yönetim sorumlusunun eğitimi, genel kalite eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

ISO 9001 Danışmanlık - ISO 9001 Eğitim İçin Tıklayınız

 

ISO 10002 Danışmanlık – ISO 10002 Eğitim 
10002
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durum analizi yapılması. Yapılan analiz sonucu yapılacak olan çalışmaların listelenmesi. ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi ile ilgili El Kitabının hazırlanması. Prosedürlerin hazırlanması. Şikâyet Analiz ve değerlendirme mekanizması kurulması. İlgili kişi/kişilere ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri YS eğitimlerinin verilmesi. Danışmanlık Programına göre Firma hizmet sistemini(Formlar, Raporlar vb.) gözden geçirmek.

ISO 10002 Danışmanlık - ISO 10002 Eğitim İçin Tıklayınız


ISO 14001 Danışmanlık – ISO 14001 Eğitim 
14001
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,  kuruluşların çevre ile olan etkileşimleri sonucu ortaya çıkan çevre atıklarının bertarafına yönelik süreçlere özgü bir standarttır. 2016 yılı sonu itibariyle ISO 14001:2015 Revizyonu yayınlanmış olup, Eylül 2018 tarihinden itibaren kuruluşlar ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin şartlarını uygulamak zorundadır.

ISO 14001 Danışmanlık - ISO 14001 Eğitim İçin Tıklayınız

 


ISO 15504 Danışmanlık – ISO 15504 Eğitim
 

ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi

TS ISO/IEC 15504 Standardı Bilgi Teknoloji firmalarının Hizmet Yönetim Sistemlerini kurmaları için referans standarttır. Aynı zamanda TS ISO/IEC 15504 standardı bu sistemleri belgelendirecek akredite belgelendirme kuruluşlarının referans standardıdır. Bu yüzden alınacak sertifika da TS ISO/IEC 15504 sertifikası TS ISO/IEC 15504 olarak geçmektedir.

TS ISO/IEC 15504 SPICE Standardına göre iyi bir sistem kurmaktan maksat TS ISO/IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi standardına göre aşağıdaki süreçleri yapılandırmak ve uygulanabilir hale getirmektir.

ISO 15504 Danışmanlığı - ISO 15504 Eğitim İçin Tıklayınız


ISO 22000 Danışmanlık – ISO 22000 EğitimISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (GGYS) veya HACCP amacı, küresel düzeyde gıda zinciri içindeki işlerde, gıda güvenliği yönetimi gerekliliklerine uyum sağlamaktır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP) standardı, kuruluşlar tarafından kanunların gerektirdiğinden daha çok, daha odaklı, tutarlı ve entegre gıda güvenliği yönetimi sistemi uygulamak isteyenlere yönelik tasarlanmıştır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (HACCP) Belgesi, kendi gıda güvenlik yönetim sisteminde,  yasal ve düzenleyici gereksinimlerle ilgili uygulamaları karşılayacak bir organizasyon gerektirmektedir.

ISO 22000 Danışmanlık - ISO 22000 Eğitim İçin Tıklayınız


ISO 22301 Danışmanlık – ISO 22301 Eğitim
ISO 22301 İSYS İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş sürekliliği, ürün ve hizmet gerçekleştirme süreçlerini olumsuz etkileyebilecek olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmayı, olaylara hızlı ve etkili tepki vermeyi, insan hayatının, fiziksel varlıkların, bilgi varlılarının ve şirket itibarının korunmasını güvence altına alınmayı amaçlayan stratejik bir yönetim yaklaşımıdır.

ISO 22301, bu amaçlar doğrultusunda bir kuruluşta iş sürekliliğini etkileyebilecek durumların yönetilmesi için hazırlanmış, bir dizi gereklilikleri içeren uluslararası bir standarttır.

Bu eğitim ile standardın gereksinimleri ve en iyi uygulamalar çerçevesinde sistemin kurulması, verimli ve etkili bir şekilde işletilmesi ve performansın sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan bilgilerin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

ISO 22301 Danışmanlık, ISO 22301 Eğitim İçin Tıklayınız

------------------ & ------------------