Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ISO 9001 Danışmanlık Hizmeti Ücretleri

ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelerde standard uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında kalite yönetim sorumlusunun eğitimi, genel kalite eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Nedir: Müşteri beklentilerinin (şimdiki ve gelecekteki) tamamının anlaşılması ve aşılmasına odaklanılması

Neden Önemli: Müşteri ve ilgili tarafların güveninin kazanılması ve süreklilik sağlanması, başarıyı da sürekli hale getirir.

Faydaları:
o Müşteri değerinin artması
o Müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin artması
o Devamlılığı olan iş sayısının artması
o Müşteri ağının geliştirilmesi
o Gelir ve pazar payını artırma

LİDERLİK

Nedir: Liderler, kişilerin kalite amaçlarına ulaşması ve katılımcı olması için amaç ve yön birliği sağlamalıdır.

Neden Önemli: Amaç ve yön birliğini yaratmak adına stratejileri, politikaları, süreçleri ve kaynakları dengeler.

Faydaları:
o Etkinlik ve verimliliği artırma
o Proseslerin daha iyi koordinasyonu
o Kuruluşun fonksiyonları arasındaki iletişimi

ÇALIŞANLARIN BAĞLILIĞI

Nedir: Değer yaratma ve sunma yeteneğini artırmak için, her seviyesinde yetkin, güçlendirilmiş ve bağlı çalışanların olması

Neden Önemli: Etkinlik ve verimlilik için her seviyede çalışanın katılımı önemlidir.

Faydaları:
o İyileştirme faaliyetlerine çalışanların katılımını artırma
o Kişisel gelişimi ve yaratıcılığı artırma
o Çalışan memnuniyetini artırma
o Gruplarda /takımlarda bilgi ve deneyimi serbestçe paylaşma
o Müşteri için değer yaratmaya odaklanma fırsatları yaratma
o Amaçlar için yaratıcı ve yenilikçi olma

PROSES YAKLAŞIMI

Nedir: Prosesler arası ilişkiler bir sistemin parçası olduğunda daha etkin verimli faaliyetlerle öngörülebilir ve tutarlı sonuçlara erişilebilir.

Neden Önemli: KYS birbiriyle ilişkili proseslerden oluşur. Sistemin ve performansının iyileştirilmesi ve sonuçların anlaşılması açısından önemlidir.

Faydaları:
o Anahtar proseslere odaklanma ve iyileştirme fırsatlarını yakalama
o Proses çıktılarının tutarlı ve öngörülebilir olmasını sağlama
o Etkin proses yönetimi ile performansın iyileştirilmesi, kaynakların etkin kullanımı
o İlgili tarafların güvenini sürekli kılma

İYİLEŞTİRME

Nedir: Başarılı kuruluşlar her zaman iyileştirme odaklıdır.

Neden Önemli: Bir kuruluşun mevcut performans seviyesinin sürdürülmesi, iç ve dış durumlarla ilgili değişiklere tepki verebilmesi ve yeni fırsatların yaratılması için iyileştirme önem arz etmektedir.

Faydaları:
o Kurumsal yetenek, müşteri memnuniyeti ve proses performanslarında iyileşme
o Kök sebeplerin belirlenmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin izlenmesinde odaklanma
o İyileştirme için sürekli öğrenme
o İnovasyon faaliyetlerinde artış
o İç ve dış risk ve fırsatlara karşı hazırlıklı olma kabiliyetinde artı


İLİŞKİ YÖNETİMİ

Nedir: Kuruluşlar sürekli başarı için ilgili taraflarla olan ilişkilerini yönetmelidirler.

Neden Önemli: İlgili taraflar kuruluşun performansı üzerinde etkilidirler. İlişkilerin yönetilmesi, performans üzerinde olumlu etki sağlar.

Faydaları:
o İlgili taraflar ve ilişkilerin tanımlanması
o Amaç ve değerlerin karşılıklı anlaşılması
o Tedarik zinciri yönetiminde iyileşme
o Amaç, değer ve kaynakların paylaşılması, ilişkili risklerin tespit edilmesi

DELİLE DAYALI KARAR VERME

Nedir: Karar vermenin veri ve bilginin analizine bağlı olarak yapılması istenen sonuçlara ulaşmayı sağlar.

Neden Önemli: Delile dayalı veri analizi objektif ve güvenilir karar vermeyi sağlar.

Faydaları:
o Karar verme sürecinde iyileşme
o Amaçlara ulaşma yeteneği ve proses performansında iyileşme
o Geçmiş kararların etkinliğini değerlendirme yeteneğinde artış

ISO 9001:2015 REVİZYON SÜRECİ

Bütün ISO standartları her beş yılda bir değişen şartlar açısından gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hallerde güncellenir.
ISO 9001 standardının revizyonundan ISO /TC 176 /SC2 komitesi sorumludur.
ISO 9001 standardının revizyon çalışmaları 2012 yılından beri devam etmektedir.
Taslak standartlar üzerinde 3 yıla yakın çalışmalar devam etmiş ve standarttın son hali ISO tarafından Eylül 2015’de yayınlanmıştır.

TERMİNOLOJİDEKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER VE HİZMETLER

HARİÇ TUTMA

KAVRAM OLARAK KALKTI. UYGULANABİLİRLİK BAŞLIĞI ALTINDA AÇIKLANDI.

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ROL, SORUMLULUK VE YETKİLERİ DEVAM ETMEK ŞARTI İLE KAVRAM OLARAK KALKTI.

DOKÜMANTASYON, KALİTE EL KİTABI, DOKÜMANTE EDİLMİŞ PROSEDÜR, KAYITLAR

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ, (KEK VE ZORUNLU PROSEDÜR ŞARTI KALDIRILDI.)

ÇALIŞMA ORTAMI

PROSESLERİN İŞLETİMİ İÇİN ORTAM

SATIN ALINAN ÜRÜN

DIŞ KAYNAKLI SAĞLANAN ÜRÜN VE HİZMETLER

 

Talep Formu

Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da hemen

Bize Ulaşın alanını tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.