Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri, ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelerde standard uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık kapsamında kalite yönetim sorumlusunun eğitimi, genel kalite eğitimleri, dokümantasyon alt yapısının oluşturulması, kalite yönetim sisteminin işlerlik kazanması, iç denetim yapılarının oluşturulması çalışmaları yapılmaktadır. 

ISO 9001:2015 REVİZYON SÜRECİ Belgelendirme

Bütün ISO standartları her beş yılda bir değişen şartlar açısından gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hallerde güncellenir.
ISO 9001 standardının revizyonundan ISO /TC 176 /SC2 komitesi sorumludur.
ISO 9001 standardının revizyon çalışmaları 2012 yılından beri devam etmektedir.
Taslak standartlar üzerinde 3 yıla yakın çalışmalar devam etmiş ve standarttın son hali ISO tarafından Eylül 2015’de yayınlanmıştır.

TERMİNOLOJİDEKİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER VE HİZMETLER

HARİÇ TUTMA

KAVRAM OLARAK KALKTI. UYGULANABİLİRLİK BAŞLIĞI ALTINDA AÇIKLANDI.

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ROL, SORUMLULUK VE YETKİLERİ DEVAM ETMEK ŞARTI İLE KAVRAM OLARAK KALKTI.

DOKÜMANTASYON, KALİTE EL KİTABI, DOKÜMANTE EDİLMİŞ PROSEDÜR, KAYITLAR

DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ, (KEK VE ZORUNLU PROSEDÜR ŞARTI KALDIRILDI.)

ÇALIŞMA ORTAMI

PROSESLERİN İŞLETİMİ İÇİN ORTAM

SATIN ALINAN ÜRÜN

DIŞ KAYNAKLI SAĞLANAN ÜRÜN VE HİZMETLER

TEDARİKÇİ

DIŞ SAĞLAYICI ( TEDARİKÇİ)

 

PLANLA, UYGULA,  KONTROL ET, ÖNLEM AL

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Nedir: Müşteri beklentilerinin (şimdiki ve gelecekteki) tamamının anlaşılması ve aşılmasına odaklanılması

Neden Önemli: Müşteri ve ilgili tarafların güveninin kazanılması ve süreklilik sağlanması, başarıyı da sürekli hale getirir.

Faydaları:
o Müşteri değerinin artması
o Müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin artması
o Devamlılığı olan iş sayısının artması
o Müşteri ağının geliştirilmesi
o Gelir ve pazar payını artırma

LİDERLİK

Nedir: Liderler, kişilerin kalite amaçlarına ulaşması ve katılımcı olması için amaç ve yön birliği sağlamalıdır.

Neden Önemli: Amaç ve yön birliğini yaratmak adına stratejileri, politikaları, süreçleri ve kaynakları dengeler.

Faydaları:
o Etkinlik ve verimliliği artırma
o Proseslerin daha iyi koordinasyonu
o Kuruluşun fonksiyonları arasındaki iletişimi

ÇALIŞANLARIN BAĞLILIĞI

Nedir: Değer yaratma ve sunma yeteneğini artırmak için, her seviyesinde yetkin, güçlendirilmiş ve bağlı çalışanların olması

Neden Önemli: Etkinlik ve verimlilik için her seviyede çalışanın katılımı önemlidir.

Faydaları:
o İyileştirme faaliyetlerine çalışanların katılımını artırma
o Kişisel gelişimi ve yaratıcılığı artırma
o Çalışan memnuniyetini artırma
o Gruplarda /takımlarda bilgi ve deneyimi serbestçe paylaşma
o Müşteri için değer yaratmaya odaklanma fırsatları yaratma
o Amaçlar için yaratıcı ve yenilikçi olma

PROSES YAKLAŞIMI

Nedir: Prosesler arası ilişkiler bir sistemin parçası olduğunda daha etkin verimli faaliyetlerle öngörülebilir ve tutarlı sonuçlara erişilebilir.

Neden Önemli: KYS birbiriyle ilişkili proseslerden oluşur. Sistemin ve performansının iyileştirilmesi ve sonuçların anlaşılması açısından önemlidir.

Faydaları:
o Anahtar proseslere odaklanma ve iyileştirme fırsatlarını yakalama
o Proses çıktılarının tutarlı ve öngörülebilir olmasını sağlama
o Etkin proses yönetimi ile performansın iyileştirilmesi, kaynakların etkin kullanımı
o İlgili tarafların güvenini sürekli kılma

İYİLEŞTİRME

Nedir: Başarılı kuruluşlar her zaman iyileştirme odaklıdır.

Neden Önemli: Bir kuruluşun mevcut performans seviyesinin sürdürülmesi, iç ve dış durumlarla ilgili değişiklere tepki verebilmesi ve yeni fırsatların yaratılması için iyileştirme önem arz etmektedir.

Faydaları:
o Kurumsal yetenek, müşteri memnuniyeti ve proses performanslarında iyileşme
o Kök sebeplerin belirlenmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin izlenmesinde odaklanma
o İyileştirme için sürekli öğrenme
o İnovasyon faaliyetlerinde artış
o İç ve dış risk ve fırsatlara karşı hazırlıklı olma kabiliyetinde artı

İLİŞKİ YÖNETİMİ

Nedir: Kuruluşlar sürekli başarı için ilgili taraflarla olan ilişkilerini yönetmelidirler.

Neden Önemli: İlgili taraflar kuruluşun performansı üzerinde etkilidirler. İlişkilerin yönetilmesi, performans üzerinde olumlu etki sağlar.

Faydaları:
o İlgili taraflar ve ilişkilerin tanımlanması
o Amaç ve değerlerin karşılıklı anlaşılması
o Tedarik zinciri yönetiminde iyileşme
o Amaç, değer ve kaynakların paylaşılması, ilişkili risklerin tespit edilmesi

DELİLE DAYALI KARAR VERME

Nedir: Karar vermenin veri ve bilginin analizine bağlı olarak yapılması istenen sonuçlara ulaşmayı sağlar.

Neden Önemli: Delile dayalı veri analizi objektif ve güvenilir karar vermeyi sağlar.

Faydaları:
o Karar verme sürecinde iyileşme
o Amaçlara ulaşma yeteneği ve proses performansında iyileşme
o Geçmiş kararların etkinliğini değerlendirme yeteneğinde artış

YÜKSEK SEVİYELİ YAPI STANDART MADDELERİ

1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3.TERİMLER VE TARİFLER

4.KURULUŞUN BAĞLAMI

5.LİDERLİK

6.PLANLAMA

7.DESTEK

8.OPERASYON

9.PERFORMANS DEĞERLENDİRME

10.İYİLEŞTİRME

ISO 9001

 

 

 

 

 

1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR

ISO 9001 STANDART AİLESİ

3.TERİMLER VE TARİFLER

SİSTEM İLE İLGİLİ YENİ TERİMLER

KİŞİ VEYA KİŞİLERLE İLGİLİ YENİ TERİMLER

KURULUŞLA İLGİLİ YENİ TERİMLER

SONUÇLA İLGİLİ YENİ TERİMLER

VERİ, BİLGİ VE DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YENİ TERİMLER

4.KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 KURULUŞUN VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI

4.2 İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI

4.3 KYS KAPSAMININ BELİRLENMESİ

4.4 KYS VE PROSESLERİ

5.LİDERLİK

5.1 LİDERLİK VE TAAHHÜT

                5.1.1 GENEL

                5.1.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK

5.2 POLİTİKA

                5.2.1 KALİTE POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI

                5.2.2 KALİTE POLİTAKASININ DUYURULMASI

6.PLANLAMA

6.1 RİSK VE FIRSATLARI BELİRLEME FAALİYETLERİ

6.2 KALİTE AMAÇLARI VE BUNLARA ULAŞMAK İÇİN PLANLAMA KALİTE AMAÇLARI

6.3 DEĞİŞİKLERİN PLANLAMASI

7.DESTEK

7.1 KAYNAKLAR

                7.1.1 GENEL

                7.1.2 KİŞİLER

                7.1.3 ALT YAPI

                7.1.4 PROSESLERİN İŞLETİMİ İÇİN ÇEVRE

                7.1.5 İZLEME VE ÖLÇME KAYNAKLARI

                               7.1.5.1 GENEL

                               7.1.5.2 ÖLÇÜM İZNELEBİLİRLİĞİ

                7.1.6 KURUMSAL BİLGİ

                7.2 YETERLİLİK

                7.3 FARKINDALIK

                7.4 İLETİŞİM

                7.5 DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

                               7.5.1 GENEL

                               7.5.2 OLUŞTURMA VE GÜNCELLEME

                               7.5.3 DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ

8.OPERASYON

8.1 OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL

8.2 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR

                8.2.1 MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM

                8.2.2 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN TAYİN EDİLMESİ

                8.2.3 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

8.2.4 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

8.3 ÜRÜN VE HİZMETLERİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

                8.3.1 GENEL

                8.3.2 TASARIM VE GELİŞTİRLMENİN PLANLAMASI

                8.3.3 TASARIM VE GELİŞTİRME GİRDİLERİ

                8.3.4 TASARIM GELİŞTİRME KONTROLÜ

                8.3.5 TASARIM GELİŞTİRME ÇIKTILARI

                8.3.6 TASARIM GELİŞTİRME DEĞİŞİKLİKLERİ

8.4 DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ

                8.4.1 GENEL

                8.4.2 KONTROLÜN TİPİ VE BOYUTU

8.4.3 DIŞ TEDRİKÇİ İÇİN BİLGİ

8.5 ÜRETİM VE HİZMET SUNUMU

                8.5.1 ÜRETİM VE HİZMET SUNUMUN KONTROLÜ

8.5.2 TANIMLAMA VE İZNELEBİLİRLİK

8.5.3 MÜŞTERİ VEYA DIŞ TEDARİKÇİYE AİT MÜLKİYET

8.5.4 MUHAFAZA

8.5.5 TESLİMAT SONRASI FAALİYETLER

8.5.6 DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLÜ

8.6 ÜRÜN VE HİZMET SUNUMU

8.7 UYGUN OLMAYAN ÇIKTININ KONTROLÜ

9.PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1 İZLEME ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

9.1.1 GENEL

9.1.2 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

9.1.3 ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

9.2 İÇ TETKİK

9.3 YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ

9.3.1 GENEL

9.3.2 YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ GİRDİLERİ

9.3.3 YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ ÇIKTILARI

10.İYİLEŞTİRME

10.1 GENEL

10.2 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

10.3 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

"Yönetim Sistemleri Temeli - Iso 9001:2015 olarak Güncelleniyor"

 

ISO 9001:2008 ESKİ VERSİYONLA İLGİLİ BİLGİLER AŞAĞIDA YAZILMIŞTIR.

ISO 9000 Serisi Standartlar, uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO (International Organization for Standardization) tarafından geliştirilmiştir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, Belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan,tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve verilen belgenin adıdır. ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. 

Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK' a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ruhunu kuruluşun her bölümüne adapte edilmesi gereken aşağıdaki “Kalite Yönetim İlkeleri” şekillendirmekte ve sistem içerisinde bütünsellik arz etmektedir. 

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik 
 • İnsanların katılımı 
 • Süreç yaklaşım 
 • Yönetimin sistem yaklaşımı 
 • Sürekli iyileştirme 
 • Karar mekanizmasına gerçekçi yaklaşım 
 • Tedarikçilerle karşılıklı yararlı ilişkiler 

Bu ilkeler kapsamında, belirli bir organizasyonun faaliyetlerini yönetebilme kapasitesinden başlayarak ilgili süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sistematik ve organik bir biçimde tanımlamayı ve kontrol etmeyi kapsayan “Kalite Yönetiminde Süreç Yaklaşımı” çok özel bir önem taşımaktadır. 

ISO 9000 Serisi Standartlar, her türlü süreç ile iş ve işletmecilik alanına uygulanabilecek şekilde tasarlanmış genel kurallardır. Bu standartlar ISO’ya bağlı, değişik iş ve meslek kollarının uluslar arası temsilciliklerinden oluşan “Quality Management and Quality Assurance” (Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi) Teknik Komitesi ISO/TC 176 tarafından sürekli güncelleştirilmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Bu standartların ilk versiyonu 1987’de yayımlanmış ve 1994’te de ilk kez gözden geçirilmiştir; şu anki versiyon ise 2000 yılında yayımlanmıştır. 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; tüm kuruluşlara tipine büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir. 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmakla kuruluş çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adım atmış olur. 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki şartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yöneldiğini gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirleyen uluslararası geçerliliğe sahip önemli bir argüman özelliği taşımaktadır.

Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. 

Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır

 • Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
 • Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak
 • Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak 

Şirketler için artık "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir Kalite Yönetim Sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra turizm, finans, sigortacılık, sağlık, v.b. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır. 

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir. 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem, Toplam Kalite Yönetimi temel prensiplerini içinde barındırmaktadır. Bu prensipler aşağıda sıralanmaktadır. 

 • Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar
 • Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
 • Kişilerin katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
 • Proses yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
 • Yönetime sistem yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
 • Sürekli iyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
 • Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
 • Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.
 • ISO 9001:2008 standardının temel amacı “sürekli iyileştirme”. Diğer bir çok yönetim sistem standartlarında da göreceğimiz üzere sürekli iyileştirme araçlarının kulanımı aracılığıyla iyileştirme ana hedeftir. 

Bir kuruluşta ISO 9001:2008 standardına göre sistem kurmak için genelde uygulanan 2 yöntem vardır. Birinci yöntem bu konuda uzman bir danışman dan danışmanlık hizmeti almak yada ikici yöntem kuruluşun bu konuda uzman bir kalite yöneticisini sürekli istihdam ederek kendi öz kaynakları ile yönetim sistemi ni kurması ve / veya bir personelini bu konuda yetiştirmek üzere eğitimlere göndermesi, bu şekilde gene kendi öz insan kaynakları ile yönetim sistemi ni kurması şeklinde gelişmektedir. Esasen her kuruluşta kendine özgü bir yönetim sistemi bulunmaktadır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması; kuruluşun mevcut geleneksel yöntemlerle oluşturulmuş olan yönetim sisteminin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne adapte edilmesi sürecidir. 

Sistemin kurulması ve standardın temel gereksinimlerini karşılayan / karşıladığını düşünen kuruluş tercih edeceği bir belgelendirme kuruluşuna belgelendirme müracaatını yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ISO 9001:2008 standardına göre dökümante edilmiş bir yönetim sistemini kurmuş ve en az 1 kez tüm standart maddelerini uygulamış, bu uygulamaların kuruluş içi tetkikini gerçekleştirmiş ve üst yönetim tarafından gözden geçirmiş olduğunu kanıtlamış olmasıdır.

{slider ISO 9001 Nedir}

ISO 9001'i basit bir şekilde açıklamak gerekirse, bir kalite güvencesi standardıdır. Fakat içeriği firmaya basit anlamından çok daha fazlasını katar. Firmanın mühendisleri tarafından bir ürün üretilirken veya tasarlanırken ISO 9001 standartlarının uygulanması sayesinde, firma içinde ve ürettiği üründe kalite sağlanmış olur. Sadece ürünün üretiminde ve tasarlanması aşamasında değil, ürünün kullanımı ve servisi esnasında da kalite anlayışının artmasını sağlar.

ISO 9001'e başvurmak için çok büyük firma sahibi olmanıza gerek yok. Bünyesinde 100'e yakın bir çalışan kapasitesine sahipseniz dahi ISO 9001'e başvuruda bulunabilirsiniz. ISO 9001'e başvuran firmalara baktığımızda, daha çok cihaz üreten firmaları, cihazların tasarımını yapan firmaları, bilgisayar ve otomobil üreten firmaları görmekteyiz. ISO 9001 Standardı 12 maddeden oluşurken içeriği şu şekildedir; 1994 yılında ortaya konan ISO 9000 standartları toplamda 27 tane standardı barındırmaktaydı. Fakat bu durum firmalar için büyük bir karışıklık oluşturuyordu. Bunun sonucunda ortaya ISO 9001:2000 versiyonu çıktı. Bu versiyon içeriğinde ise 4 temel standarda yer verildi. 4 temel standarda indirgenmesinde amaç; standartları azaltmak değil, daha basit, kolay ve anlaşılır hale getirmektir. Yani 27 tane olan standart sayısı 4 temel başlık altında toplanmıştır.

ISO 9001 Standardının İçeriği

ISO 9000 Standartlar serisinin 1994 versiyonunda, 27 adet standart ve döküman bulunmaktadır. Bu dökümanları birçoğunun pratikte kullanılıp kullanılmaması hususu kargaşaya yol açmaktadır. Aşağıda verildiği şekilde ISO 9001:2000 versiyonu ile standart serisi dört temel standarda indirgenmiştir. 27 döküman içindeki önemli noktalar olabildiğince bu dört ana standarda entegre edilmiş olup bunun dışında bazı broşür ve teknik spesifikasyonların hazırlanması düşünülmektedir. TSE-EN-ISO 9001:2000 Serisi Standartlar aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

    TSE-EN-ISO 9000:2000

Kalite yönetim sistemleri-Temel Terimler Sözlük

    Terimler ve tanımlar (ISO 8402'nin yerine)
    Kalite Yönetim Sistemleri'nin temelleri elemanları
    Proses Yaklaşımı ve Jenerik Modelin tanıtılması

Bu standart ile, terim ve tariflerin daha anlaşılır olması amacıyla, kullanılan tanımlamaların sistematik bir yaklaşımla formüle edilmesi benimsenmiştir. ISO 8402 iptal edilmiş ve ISO 9000-1:1994 Seçim ve Kullanım Kılavuzu ise broşür haline getirilmiştir.

    TSE-EN-ISO 9001:2000

Kalite yönetim sistemleri-Şartlar

    Sistem ve Dökümantasyonun genel şartları
    Üst yönetimin sorumlulukları
    Kaynak Yönetimi
    Ürün Gerçekleştirme
    Ölçme, Analiz ve İyileştirme

    TSE-EN-ISO 9004:2000

Kalite yönetim sistemleri-Performansın İyileştirilmesi için Kılavuz

    ISO 9001 yapısına paralellik gösterir ve ISO 9001'in şartlarının metnini içerir.
    Özdeğerlendirme için kılavuzluk sağlar
    İyileştirme için bir method sağlar

ISO 9004:2000 standardı, ISO 9001:2000 standardının nasıl uygulanacağına yönelik olarak hazırlanmış bir kılavuz standart değildir. ISO 9004:2000 Standardı, performansın iyileştirilmesi konusunda, kılavuz niteliğinde hazırlanmış bir standarttır.

TSE-EN-ISO 9001:2008

2008 revizyonu bir takım kavramlar üzerinde değişiklikler getirmiş hatanın teyidine vurgu yapmıştır.

 


 

ISO 9001 Belgesinin Yararları ve Kullanımı

ISO 9001, belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda kısa vadelidir. ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşlara bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğun başarıldığı anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır. Türkiye'de 720 belgeli şirkette yapılan araştırmaların sonuçları, ISO 9001’in yararlarını aşağıda özetlenen şekilde ortaya koymaktadır.

    Dış yararlar:

    Kuruluşun imajının güçlenmesi,
    Müşteri memnuniyeti,
    Müşteri artışı,
    Rekabet gücünün artması
    Daha iyi tedarikçi ilişkileri

    İç yararlar:

    Yönetimin etkinliği
    Olumlu kültürel değişim
    Kalite bilincinin oluşması
    Daha iyi bir dokümantasyon
    Sistematikleşmek
    Standardizasyon ve tutarlılık
    Etkinlik ve üretkenlik artışı
    Maliyetlerin azaltılması

 

ISO 9001 Kalite Terimleri

Kalite, mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir. Kalite Politikası, kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifade bütününün metinselleştirilmiş halidir. Kalite Yönetimi, bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir. Kalite Hedefleri, kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeylerdir.

Kalite hedeflerinin SMART Olması sağlanmalıdır. S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için M: Measurable / Ölçülebilir A : Achievable / Ulaşılabilir R : Real / Gerçekçi T : Timing / Zamana bağlı

    Kalite planlaması: Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasına denir.
    Kalite Kontrol: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
    Kalite Güvence: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
    Çalışma Ortamı: İşin yapıldığı ortam şartları.
    İyileştirme: Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
    Ürün: Prosesin bir Sonucuna denir. ( Not: Dört Genel Ürün Kategorisi: )

    Donanım
    Yazılım
    Servisler
    İşlenmiş Malzemeler veya tüm bunların kombinasyonu olabilen unsurlar.

    Şartlar: Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler bütünü. Ürün, sistem veya müşteri ile ilişkili olabilir. Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olan şartlardır. Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konulabilir.
    Düzeltici Faaliyet: Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyetlerdir.
    Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun ( henüz ortaya çıkmamış ) sebebini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyetlerdir.
    Standart Dışı İzin: Şartlara uymayan ürünlere gerektiğinde ( müşteri onayı gibi ) şartlı / şartsız çıkış izni verme.
    Serbest Bırakma: Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izinler
    Gözden Geçirme: Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğini tespit için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
    Doğrulama: Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemidir.
    Geçerli Kılma: Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerin karşılandığının teyit edilmesidir.
    Objektif Delil: Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya verilerdir.
    Uygunsuzluk: Gerekliliklere uymama durumudur.
    Proses: Girdileri kaynak kullanarak çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Prensipleri

Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen bu belgenin adına ISO 9001 denir. ISO 9001 NE DEĞİLDİR?

   Kalite ile ilgili bütün problemlere çözüm getirmez.
   Neyin yapılacağını söyler ancak nasıl yapılacağını söylemez.
   Etkin bir kalite yönetimi sistemi için minimum şartları belirtir.

NEDEN ISO 9001?

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, karlılığın, verimliliğin ve pazar payının artmasını, etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalışanların tatminini, kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, iadelerin azalmasını, müşteri şikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanan bir yönetim sistemi modeli olduğu için ISO 9001.

    Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını iyi anlamalı, müşteri şartlarına tam olarak uymalı ve müşteri beklentilerininde üzerine çıkmak için çaba göstermelidir.
    Liderlik: Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmeli ve hedefe kilitlenebilmelidir.
    Çalışanların Katılımı: Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için verimli bir şekilde kullanılabilir.
    Proses Yaklaşımı: Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir. P, Planla .. Hedefleri & Prosesleri Belirle; U, Uygula.. Prosesleri Uygula; K, Kontrol Et.. İzle & Ölç; İ, İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla.
    Yönetime Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik sağlar.
    Sürekli İyileştirme: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi konusu kurumun kalıcı bir hedefi halinde olmalıdır.
    İyileşme: ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.
    Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanacak şekilde kullanılmalıdır.
    Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları var olup bu kapsamda verimli ilişkiler kurulmalıdır.[1]

Neden ISO 9001 Belgelendirme Gereklidir?

Çok sayıda işletme çalışanlarını nasıl motive etmesi gerektiğini bilmiyor.ISO 9001'in neden gerekli bir belgelendirme olduğunu az sayıda firmanın bildiği görülüyor. İşletmelerin kalite kavramını gerçekten fark edemeyişi Neden ISO 9001 sorusunun sorulmasına neden oluyor.

Bir işletmenin kalite anlayışının tabana yayılması, maliyetlerin nasıl düşürüleceğinin bilinmesi, pazar rekabetinin artırılmasının nasıl mümkün olduğunu görebilmesi etkin bir ISO 9001 belgelendirme yapısıyla mümkündür.

Müşteri iade ve şikayetlerinin azaltılması kaliteli müşteri kitlesinin (düzenli ödeme ve alım yapan müşterilerin etkin yani aktif yüzdesinin ölçümlenmesi) tespit edilmesi ve pazar-satış hedeflerinin bu doğrultuda organizasyonu, faydalı müşteri yüzdesinin toplam ciro içerisindeki payının yüksek tutulması ancak etkileyici ve sistematik bir YÖNETİM ANLAYIŞI ile mümkün olduğunu uluslararası firmalar bilmekte fakat az sayıdaki büyüme ve marka olma farkında sahip işletme dışında çoğu küçük ve orta ölçekli işletme tarafından bilinmemekte gerektiği gibi izlenmemektedir.

Firmaların bilmesi gereken önemli yönetim kurallarından biriside müşteri şikayetlerinin azaltılmasının müşterileri dinlemekle mümkün olacağıdır. Aynı zamanda bu dinleme kabiliyeti sadık müşteri kitlesini artırırken işletme marka değerine de hatırı sayılır katkıda bulunacaktır.

Firmalar müşteri olmadan hiçbir anlam ifade etmezler. Ancak en önemli bu kuralı atlayarak çoğu zaman faydasız işlere odaklanarak büyük resmin olmaları gereken parçasından çok uzaklarda kalırlar. Ticarette 2 yol mevcut. Ya şartlara siz önderlik eder ve kuralları siz belirlersiniz -ki bu durumda siz kural koyucu lider olmayı başarırsınız- ya da müşterinin kurallarına göre nazını çekmek zorunda kalırsınız.

Her iki yöntem de nispeten işe yaramakla birlikte ilk seçenek çok daha büyük kendini aşan sınırları geçen işletmelerin geleceklerini belirlemektir. "Ya hiç kimsenin yapmadığı bir işi yap, ya da herkesin yaptığı bir işi hiç kimsenin yapmadığı gibi yap" mantığıyla hareket edemiyorsanız işiniz şansa kalmıştır ve ister şirket sahibi ister çalışan ister müdür olun yükselişinizin istediğiniz gibi olma şansı var mıdır?

Müşteri odaklılık, liderlik, yönetim kavramlarını oluşturmanın yolu aktif girişken bir yönetim yapısı oluşturmak değil midir?

Neden ISO 9001 sorusunun aslında en verimli cevaplarının, ISO 9001 'in faydalarının kök özeti yukarıda yazdığımız tecrübelere dayanan gözlem neticelerinde yazdığımız cümlelerde bulunmaktadır.

Bir yönetim felsefesiniz yoksa gerçekten doğru yönettiğinizi gösteren bir kılavuza sahip değilseniz neyi doğru neyi yanlış yaptığınızı nasıl fark edebilirsiniz?

İşte bu nedenlerden dolayıdır ki ISO 9001 gibi bir sistemi hala sadece reklam ve tanıtım aracı olarak görüyorsanız gerçekten çok sayıda faydasını kaçırdığınızı fark edemiyor olabilir misiniz?

ISO 9001 Nasıl Alınır

Belgelendirme; bir belgelendirme kuruluşu tarafından bir ürün, hizmet ya da yöntemin belirli gerekliliklere uygun olduğuna dair verilen yazılı bir güvencedir. Belge, yetkili kuruluş tarafından yapılacak değerlendirmenin olumlu sonuçlara sahip olması durumunda verilir. Uluslararası Standardizasyon Orgütü(ISO) sadece uluslararası standartlar hazırlamaktadır. Belgelendirme, bir sözleşmeye dayalı olarak yapılır ve işletmelerin kalite konusundaki taahhütlerini ortaya koymaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için uzmanlarımızdan destek talep edebilirsiniz.

ISO 9001:2008 Standartın Şartları Aşağıdaki Gibidir

0 Giriş

0.1 Genel

0.2 Proses yaklaşımı

0.3 ISO 9004 ile ilişkiler

0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk

1 Kapsam

1.1 Genel

1.2 Uygulama

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4 Kalite yönetim sistemi

4.1 Genel şartlar

4.2 Dokümantasyon şartları

4.2.1 Genel

4.2.2 Kalite el kitabı

4.2.3 Dokümanların kontrolü

4.2.4 Kayıtların kontrolü

5 Yönetim sorumluluğu

5.1 Yönetimin taahhüdü

5.2 Müşteri odaklılık

5.3 Kalite politikası

5.4 Planlama

5.4.1 Kalite hedefleri

5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması

5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim

5.5.1 Sorumluluk ve yetki

5.5.2 Yönetim temsilcisi

5.5.3 İç iletişim

5.6 Yönetimin gözden geçirmesi

5.6.1 Genel

5.6.2 Gözden geçirme girdisi

5.6.3 Gözden geçirme çıktısı

6 Kaynak yönetimi

6.1 Kaynakların sağlanması

6.2 İnsan kaynaklan

6.2.1 Genel

6.2.2 Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim

6.3 Altyapı

6.4 Çalışma ortamı

7 Ürün gerçekleştirme

7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması

7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler

7.2.1 Ürüne bağlı şartların belirlenmesi

7.2.2 Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi

7.2.3 Müşteri ile iletişim

7.3 Tasarım ve geliştirme

7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması

7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri

7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları

7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi

7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması

7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması (geçerliliği)

7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü

7.4 Satın alma

7.4.1 Satın alma prosesi

7.4.2 Satın alma bilgisi

7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması

7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması (sunulması)

7.5.1 Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü

7.5.2 Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği

7.5.3 Belirleme ve izlenebilirlik

7.5.4 Müşteri mülkiyeti

7.5.5 Ürünün muhafazası

7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

8 Ölçme, analiz ve iyileştirme

8.1 Genel

8.2 İzleme ve ölçme

8.2.1 Müşteri memnuniyeti

8.2.2 İç tetkik

8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi

8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi

8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü

8.4 Veri analizi

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli iyileştirme

8.5.2 Düzeltici Faaliyet

8.5.3 Önleyici faaliyetler

ISO 9001 Faydaları Nedir

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayan şirketlerin yöneticileri ile yapılan görüşmeler, ISO 9001'in yönetici-çalışan ilişkilerini geliştirdiğini, kalite bilincini arttırdığını, verimlilik ve üretkenliği arttırdığını ortaya koymaktadır. ISO 9001; iç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi ve düzeltici/önleyici faaliyet şartları ile bir sürekli iyileştirme mekanizması sağlar.

ISO 9001'in uygulanması, bir kuruluşta tahminlerin ötesinde yarar sağlayabilir. Özellikle ISO 9001'e hazırlık sürecinin değerlendirilmesi ve ISO 9001 şartlarının ötesine geçilmesi halinde standart, kuruluşu rekabetçi kılacak değişimin katalizörü olabilir. Geçmişte mükemmel olarak değerlendirilen, yarın yetersiz kalabilir. Hareketsiz kalmak gerçekte gerilemektir; bu anlamda, "ISO 9001, duvardaki bir belgeden fazlasıdır."

ISO 9001'in uygulanması, kuruluşun uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi'ne sahip olduğunun, diğer bir ifade ile uluslararası normlarla çalıştığının bir göstergesidir. Ayrıca ISO 9001, kuruluşun kaliteye verdiği önemi simgeler ve müşteri memnuniyetine olumlu yönde katkı sağlar.

ISO 9001'in faydalarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür

 • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
 • Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
 • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
 • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.
 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 • Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
 • Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
 • Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.
 • Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
 • Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
 • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
 • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

ISO 9001 Belgelendirme Prosedürü

TETKİK TİPLERİ :

1. TARAF : Kendi sistemimizi bizim tetkikimizdir. (İç Tetkik)

2. TARAF : Ürün /Hizmet tedarik edenleri bizim tetkikimiz

3. TARAF : Bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmek

Olarak uluslar arası literatüre uygun olarak verilebilir. Ayrıca bunun yanında proses, ürün tetkiki vb gibi tetkik türlerinden de bahsedilebilir.

GENEL HATLARIYLA III. TARAF BELGELENDİRME ( SERTİFİKASYON ) PROSEDÜRÜ :

Görüldüğü gibi Kiwa gibi belgelendirme firmalarının yaptıkları tetkik 3.taraf tetkik olarak tanımlanmaktadır. Sistemini kurmuş ve uygulamaya almış olan firmaların Belgelendirilmesi aşağıda anlatılan işlem aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir :

1.Teklif : Sistemini kurarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle Belgelendirme firmalarından fiyat teklifi alır. Belgelendirme firmaları ise fiyatlarını belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına göre fiyatlarını belirlemektedirler. Firmanın büyük olması tetkik için daha fazla gün ayrılmasını vb gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma Belgelendirme kuruluşuna müracaat eder.

2.Müracaat : Belgelendirilmek isteyen firma Belgelendirme kuruluşuna ( Yys Danışmanlık ) ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında KYS veya ilgili sistem ( ISO 14001, OHSAS 18001 vb ) dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlayarak Belgelendirme kuruluşuna sunarak müracaatını yapar.

3.Doküman Tetkiki : Belgelendirme kuruluşuna ( Yys Danışmanlık ) müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem / sistemlere ait Dokümanlarının bir örneğini de sunar. Belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen Baş Denetçi tarafından Sistem dokümanları incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise firma denetim planına alınır. Karşılamaması durumunda ise müracaat eden firmaya durum yazılı olarak raporlanarak eksikliklerinin gidermesi istenir. Firmanın eksikliklerini gidermesinden sonra denetim planına alınır. Doküman tetkiki ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görülmesi halinde bir ön ziyaret de planlanabilmektedir.

4.DENETİM PLANLAMA : Belgelendirme kuruluşu ISO 45012 şartlarına bağlı kalarak kuruluşun büyüklüğüne göre firmada uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim süresini ve uygun denetçileri, tarihi belirler. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyidi istenir. Teyidin ardından ilgili tarihte denetim yapılır.

5.DENETİM : Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün standart maddeleri ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır.Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun belgelendirme kuruluşu tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler, düzeltmelerin belgelendirme kuruluşuna ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) belgelendirme kuruluşunun iç prosedürü işlemeye başlar.

6.SÖZLEŞME : Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur.Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde Belgelendirme kuruluşu tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.

7. BELGE YENİLEME :  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi üç yıl daha uzatılır.

Tüm başvurularınızı 0 212 541 25 53 numaralı telefonu arayarak ya da Talep Formu Linkini tıklayarak kolayca yapabilirsiniz.

Bize Ulaşın