• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ATEX EXPROOF

Atex Exproof Belgesi

Patlamadan Korunma

Tesis Servis Belgelendirme

Exproof Ekipman Uygunluk

ATEX

ATEX NEDİR?

Fransızcası “Atmospheres Explosibles” teriminden gelen ATEX; Patlayıcı Atmosferler anlamına gelmektedir. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak istenen teçhizatlar ve koruma sistemlerinin güvenle çalışabilmesi için gerekli teknik ve yasal şartlar 94/9/EC sayılı Yeni Yaklaşım direktifi ile Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından belirlenmiştir.

ATEX SERTİFİKASI NEDİR?

Patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlere ve üretimin yapıldığı yere alınan uluslararası sertifikadır.

ATEX SERTİFİKASI ZORUNLU MUDUR?

29.06.2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak kısaca ATEX direktifi olarak adlandırılan 94/9/EC sayılı Avrupa Birliği direktifi 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Patlamadan Korunma Dokümanını hangi firmalar hazırlamakta yükümlüdür?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken iş yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.

Doğalgaz dolum istasyonları, Benzin istasyonları, Boyahaneler, Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları Fakat öte yandan, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolumu yapan tesisler, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler.

ATEX BELGESİ KİMLER İÇİN GEREKLİDİR?

ATEX Belgesi, diğer ismiyle patlamadan korunma dokümanı; patlayıcı atmosferi bulunan tüm tesisler için zorunludur. Doküman, hem ortamın güvenliği hem de ortamda kullanılan araç ve gerecin bu ortamda kullanılmaya uygunluğu bakımından verilir.

İş kanununda yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği maddeleri kapsamında, 2013/28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince başta;

✓ LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,
✓ Doğalgaz ihtiva eden tüm tesisler
✓ Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,
✓ Boya ve Tiner İmalathaneleri,
✓ Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,
✓ Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,
✓ Ham Deri İmalathaneleri,
✓ Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,
✓ Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ̆ İmalathaneleri.
✓ Kâğıt Fabrikaları
✓ Aluminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.
✓ Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,
✓ Yem ve Tahıl fabrikaları
✓ Kömür tozu ihtiva eden tüm işletmeler
✓ Parlayıcı kimyasal depolama alanları
✓ Uçucu ve yanıcı gazların depolama tesisleri
✓ Gaz veya yanıcı madde depolama araçları (tanklar)

Bu belgeyi almakla yükümlüdür. Bunun dışında patlayıcı niteliği bulunan araçların kullanıldığı ve hammadde ya da ürünün patlayıcı nitelik taşıdığı tüm ortamlarda ATEX sertifikasyonu yapılması gereklidir.

ATEX BELGESİ ALINMAZSA NE OLUR?

ATEX Belgesi, belirttiğimiz tesisler için bir seçenek değil zorunluluktur. Bir çeşit ruhsatlandırma bileşeni olarak kabul edilir ve bu standartlar yerine getirilmediği durumda, idari para cezalarından, faaliyetin durdurulmasına kadar ciddi yaptırımlar söz konusu olabilir.

Gerek tesislerde güvenli çalışma ortamının sağlanması, gerekse sürdürülebilir iş akışının gerçekleşebilmesi için ATEX Belgesi alınması kanun yükümlülük dışında önemli bir işlemdir. Bu konuda profesyonel destek almak ve hemen sertifikasyon sürecini başlatmak için bize ulaşabilirsiniz.

Sizin için her boyuttaki tesis ve teçhizat kapsamında belgelendirme süreçlerini gerçekleştirebiliyoruz.

Patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere hazırlanan ekipmanlar ve koruma sistemlerinin 94/9/EC sayılı ATEX Direktifi’ne göre sertifikalandırılması gerekmektedir.

ATEX TESİS BELGELENDİRME;

BAKIM ONARIM SERVİS BELGELENDİRME;

EN 60079-19 –Exproof Ekipman Bakım Onarımı Yapan Servisler için Uygunluk Sertifikası

Yapılan muayene sonucunda tesisin , EN 60079-17, EN 60079-19, EN 60079-14 standartları kapsamında yazılan tüm raporların gerekliliklerini yerine getirerek uygun hale getirilmesi durumunda, SCA’nın TÜRKAK tarafından yetkilendirildiği kapsam dahilinde düzenlediği sertifikadır.

Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan cihazların, tamiri, büyük bakımı, çalışır duruma getirilmesi gibi konularda çalışan, ex-proof teçhizatın bakım ve onarımı konusunda hizmet veren servis kuruluşları bu belgeye sahip olmalıdır.

Ex-proof cihazların tamir, bakım ve onarım hizmetleri için EN 60079-19 Standardına Uygunluk Belgesi sahibi firmalar tercih edilmelidir.

ATEX ÜRÜN BELGELENDİRME;

Elektrikli cihazlar

“EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi” standardına göre muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan elektriksel donanıma sahip tesislerin denetimi, raporlanması ve bu ortamlarda kullanılan/kullanılacak ekipman ve tüm teçhizatın uygunluk muayenelerini sonucunda, uygunluğu tespit edilen tesislere Tesis Uygunluk Belgesi verilmesidir.

 

IEC 60079 serisinin bu bölümü, patlayıcı atmosferde kullanılan elektrik tesisatın tasarımı, seçimi, montajı ve ilk muayenesinin özgü şartlarını içerir. Ekipmanlarda diğer çevresel koşullar için, örneğin su ve toz girişine karşı koruma, korozyona karşı dayanıklılık, ek koruma gereksinimleri gerekebilir. Bu standart sürekli veya geçici taşınabilir, kişisel ve tesisat sabit portatif dahil olmak üzere tüm elektrikli cihazlar için geçerlidir.

EN 60079-14: Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi.

PATLAYICI GAZ, BUHAR VE SİS ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN

PATLAYICI TOZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN

ATEX Zone

zone
Zone

Üst kategorilerdeki aletler alt kategorilerde de kullanılabilir. Fakat alt kategorilerdeki aletler üst kategorilerde asla kullanılamaz.

Kategorisi 1 olan bir alet ZONE 0-ZONE 1-ZONE 2 de rahatlıkla kullanılır.

Ancak kategorisi 2 olan bir alet ZONE 0 da asla kullanılamaz.

atex
atex

Atex Direktifi

atexdirektifi

94/9/EC ATEX Yönetmeliği

Patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tanımlanmış olan 94/9/EC ATEX Yönetmeliği kapsamında ve ilgili standartlar baz alınarak üretimi ve piyasaya arzı gerçekleştirilecek olan ürünler için, CE işareti iliştirilmesine yönelik ürün belgelendirme işlemleridir.

 

Bu süreçte, ATEX yönetmeliğinin tanımladığı farklı modüller çerçevesinde imalatı tamamlanmış ekipmanlar için teknik ölçümlerin ve muayene deneylerinin yapılması, raporlanması ve belgelendirilmesi başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla CE işareti düzenlenir.

Raporlama / Belgelendirme İlgili Yönetmelik/Standartlar

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması (EN 60079-10-1, EN 60079-10-2)

Patlamadan Korunma Dokümanın’da yer alan uygunsuzlukların giderildiğine dair kapatma raporu hazırlanması

ATEX 2014/34/AB Kapsamında Ex-Proof Cihaz Uygunluk Raporlaması

TS EN 60079-14- Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi Raporlaması

TS EN 60079-14- Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi Uygunluk Sertifikası

ATEX 137 (99/92/EC) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G.28633/30 Nisan 2013) Raporlaması

ATEX 137 (99/92/EC) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G.28633/30 Nisan 2013) Uygunluk Sertifikası

TS EN 60079-19- Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme

ATEX Exproof Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Sertifika Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.