• 0212 541 25 53
 • 0533 050 77 58
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pzt Cuma 09:00 18:00

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

50001 EYS

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır.Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramlarıönem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.


Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?
 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
 • Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
 • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
 • Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.
ISO 50001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ISO 50001 Energy Management Standard

Neden ISO 50001

 • ISO 50001 kanıtlanmış bir standarttır. Uygulaması, enerji kullanımının azalmasına, verimlilik ve rekabet gücünün artmasına neden olur. 
 • ISO 50001 iş dostudur. ISO 50001 standardını benimseyen kuruluşlar,% 10 veya daha fazla başlangıçtaki enerji iyileştirmelerini gerçekleştirmekte ve çoğunlukla operasyonlarda düşük maliyetli veya ücretsiz değişikliklerle net maliyet tasarrufu elde etmektedir. Çok uluslu şirketlerin önemli bir kısmı, diğer ISO yönetim sistemi standartlarına (ör. ISO 9001 ve 14001) zaten aşinadır, bu da özel sektör alım ve sürdürülebilirlik stratejilerine entegrasyon potansiyelini önemli ölçüde güçlendirmektedir. 
 • ISO 50001 zaten dünya çapında kabul görmektedir. Standart, iklim azaltmalarını desteklemek için sağlam ölçüm ve doğrulama ile enerji tasarrufu için kabul edilen ve güvenilir bir araçtır.
 • Standart, iklim taahhütlerinin yerine getirilmesinde şeffaf bir ilerleme sağlar. COP21 gündemi, uluslararası iklim taahhütlerine yönelik ilerlemeyi ölçmek için küresel olarak ilgili ve şeffaf kriterler çağrısında bulundu. 50'den fazla ülke ile ortaklaşa geliştirilen uluslararası bir standart olan ISO 50001 bu ihtiyacı karşılamaktadır. IS0 50001 için tamamlayıcı politikalar ve programlar Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Komisyonu gibi kilit pazarlarda zaten mevcuttur. Mevcut programlar ile yeni yerel ve uluslararası iklim taahhütleri arasında doğrudan bağlantılar kurulabilir. 
 • Uygulama, değişimi ve etkileri kalıcı kılar. ISO 50001, kuruluşların enerji verimliliğine yönelik basit bir proje tabanlı yaklaşımın ötesine geçmelerine yardımcı olur. Şirketler stratejik enerji yönetimini bütüncül bir iş uygulaması olarak gömerek, enerji verimliliği fırsatlarının sürekli olarak gerçekleştirilmesini ve enerji kazanımlarının zaman içinde kalıcı olmasını ve büyümesini sağlar.

Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Sertifika Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Online Ziyaretçi

153 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sosyal Medya