• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

SEDEX Sorumlu Tedarik Zinciri

Sedex ile tedarik zinciri hedeflerinize ulaşın

Dünya genelinde 74.000'den fazla şirket, sosyal ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir işletmeler ve tedarik zincirleri oluşturmak için güvenilir iş ortağı olarak Sedex'i seçti.

Lider teknoloji platformumuz, veri içgörülerimiz ve uzman rehberliğimiz, sürdürülebilirlik performansını yönetmenizi, değerlendirmenizi ve raporlamanızı ve tedarik zinciri hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır.

Image

SEDEX Nedir/SEDEX & Etik Denetimler/SMETA nedir?

Sedex nedir?

Sedex, üyelere tedarik zincirinde etik ve sorumlu uygulama yönetiminin basit ve etkili bir yöntemini sunar. Çeşitli denetim ve sorgulamayla karşı karşıya kalan tedarikçilerin yükünü hafifletmek ve marka ve tedarikçiler arasında iş birliğine dayalı bir yaklaşımı teşvik etmek için 2004 yılında başlatılmıştır.

Güvenli çevrimiçi platformumuz - üyelerin Çalışma Standartları, Sağlık & Güvenlik, Çevre ve İş Uygulamaları - olmak üzere dört kilit alanda müşterileri ile bilgi paylaşmasına olanak tanır.

Tedarikçi üyeleri bilgileri üzerinde tam kontrole sahiptir ve Sedex sisteminde bu verilere kimin erişebileceğini seçebilir.

Sedex üyeleri, herhangi bir kod, standart veya şirket politikası ile kullanılabilen çerçeveden yararlanır. Standartlar belirlemiyor ya da üye uygulamalarını etmiyoruz.

Sedex & Etik Denetimler

Tedarikçiler her türlü etik denetimi Sedex sistemine tayin edebilir ve yükleyebilir.

Sedex'i kullanarak bilgilerinizi (soru formları, etik denetimler, sertifikalar) çeşitli müşterilerle paylaşabilir. Bunun, tamamlamanız istenen denetimlerin sayısını azaltması gerekir.

SMETA nedir?

Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi (SMETA) yaygın olarak kullanılan ve kabul edilen bir denetim metodolojisi ve rapor formatıdır. Etik ticaret denetimlerinin gerçekleştirilmesi hakkında ortak bir En İyi Uygulamalar Kılavuzu; ortak bir Denetim Raporu formatı ve ortak bir Düzeltici Eylem Plan formatı olmak üzere üç unsuru bulunur.

SMETA, birden fazla müşteri gereksinimini karşılamak ve etik denetimde kopyalamayı azaltmak için tasarlanmıştır.

SEDEX Denetim Süreci Nasıl Yapılıyor?

SEDEX Belgesi alabilmek için SMETA kriterlerine uygun şekilde, 3 ana adımdan oluşan bir denetim sürecini, başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Değerlendirme Formu/Denetim Alanı Oluşturmak/Denetim Raporlama

Değerlendirme Formu

SEDEX ve SMETA için yapılacak denetimler başlamadan önce, başvuru yapan şirketlerin çeşitli öz değerlendirme formlarını doldurmaları istenir.

Denetim Alanı Oluşturmak

SEDEX Belgesi için yapılacak denetimlerde, denetçi bir ekip şirketin sosyal yönetim dokümantasyonunun SMETA şartlarına uygunluğunu kontrol edecektir. Bu noktada, yapılacak denetimlerin süresi, şirkette çalışan kişi sayısı ve şirket ölçeği ile doğru orantılı olarak artabilmektedir.

Denetim Raporlama

SEDEX/SMETA denetimleri tamamladıktan sonra, denetçiler tarafından ilgili şirkete bir hareket planı ve detaylı raporlar sunulur. Düzenleyici Hareket Planı (Corrective Action Plan – CAPR) olarak adlandırılan bu kılavuz doğrultusunda şirket, eksik yönlerini geliştirmek için gereken hamlelerden haberdar olmaktadır.

SEDEX’in ilgili kurulları tarafından belirlenen bu adımlar yine SEDEX’in yetkilendirdiği ön denetim şirketleri veya bağımsız çalışan denetçiler tarafından yürütülmektedir.

Sedex organizasyonu, alıcı firma, tedarikçi firma veya denetçiler için, ürün ve hizmetlerden seri bir şekilde faydalanmalarını sağlayacak başlıca şu hizmetleri sunmaktadır:

Tedarikçi artı hizmeti: Üyelikten daha fazla faydalanmak isteyen, işlerine yatırım yapmak ve işlerinin etik performansını daha fazla geliştirmek isteyen tedarikçi firmalara yönelik bir hizmettir.

İşçi refah değerlendirmesi hizmeti: Alıcı ve işverenleri desteklemek için çalışan memnuniyetini ve iş kalitesini ölçen bir araçtır. Firmalar uyumluluğun ötesine geçmek ve çalışanların yaşamları üzerindeki etkilerini ölçmek zorundadır.

Sedex ileri hizmeti: Riskleri yönetmek ve kurumsal itibarını korumak isteyen firmalar, tedarikçilerin etik, çevresel ve sosyal uygulamalarını kontrol etmek zorundadır. Bu hizmete etik veri platformu denmektedir.

Sedex e-öğrenim hizmeti: Çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini artırmak ve sorumlu kaynak bulmak için öncelikli alanları anlamak gerekmektedir. Bu hizmet, istenilen zamanda istenilen yerden ulaşım imkânı vermektedir.

Veri izleme hizmeti: Bu bir tedarik zinciri veri analizi aracıdır. Verileri iyi değerlendirebilmek gerekir. 

Zorunlu çalışma göstergesi raporları hizmeti: Firmalar açısından zorunlu işgücünü ortadan kaldırmak için çabalamak önemlidir. Hem bağımsız hem de kombinasyon halinde çeşitli göstergeler sunulmakta ve yeni raporlama araçları ile, tedarik zincirinde zorla çalıştırmanın olduğu noktalar belirlenmektedir.

Çevrimdışı denetim aracı: Bu hizmet, denetçilerin anında veri toplamalarını ve düzeltici eylem planı hazırlamalarını sağlamak için geliştirilmiştir.

SEDEX Belgesi İçin Uyulması Gereken Kriterler

Sedex belgesi sayesinde firmanızın çalışma şartları net biçimde belgelendirilmiş olur. Ek olarak işletmenizin sosyal sorumluluk alanında başarılı olup olmadığı da tescillenmiş olur. Sedex sisteminde katılımcı firmalar, tüm işletmelerin Sedex standartlarına uygun olup olmadıklarını irdeleyebilir. Bunun için sistemde o işletmenin Sedex numarasını aratmak yeterli olur.

Bu sayede firmaların Sedex standartlarına uygun olup olmadıkları da tespit edilir.

Sedex belgesi alan firmaların aşağıdaki kriterlere uyup uymadıkları tescillenmiştir: 

Çalışanlarına ne gibi bir çalışma ortamı sunuyor? 

Güvenlik sistemleri konusunda hangi önlemleri ne sıklıkla alıyor?

Sosyal sorumluluk alanında başarı düzeyi nasıl?

Çalışma ortamı steril ve güvenli mi? 

İnsan kaynakları alanında deneyimli mi?

İş güvenliği standartlarına uyuyor mu?

Bu gibi kriterlere uyan firmalar, Sedex belgesi almaya hak kazanır.

Aynı zamanda diğer firmaların da gözde firması haline gelebilir. Bu durum, mevcut firmanın daha fazla ticaret yapmasına ve iş dünyasında saygınlığının artmasına fayda sağlar.

SEDEX Belgesinin Faydaları Nedir?

Tedarik zinciri şeffaflığı, sorumlu bir kaynak bulma programının temelidir. Şirketlerin riskleri belirlemesine, azaltmasına ve önlemesine olanak tanır, mevzuata uymalarına yardımcı olur ve insan ve çevre hakları durum tespiti çabalarını destekler.

Tüketiciler ve yatırımcılar, şirketlerin ürün veya hizmetlerinin nerede ve nasıl yapıldığını bilmesini bekler. Bu aynı zamanda bileşen parçalarını, bitmiş ürünleri veya bir hizmeti kolaylaştıran ürünleri kimin ürettiğini anlamayı da içerir. 

Tedarikçilerle ilgili bu bilgilerin toplanması, bir şirketin tedarik zinciri şeffaflığına ulaşmasını sağlar. Bu faaliyet, bir tedarik zincirinin haritalanması olarak bilinir.

Çözümlerimizin işletmelerin tedarik zincirlerini haritalandırmalarına, tedarik zinciri şeffaflığını geliştirmelerine ve tedarik zincirlerinde daha sorumlu bir şekilde kaynak sağlamak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için riskleri yönetmelerine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Çözümlerimiz SEDEX EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Tedarik zincirinin haritasını çıkarmak,

Tedarik zinciri değerlendirmesi ve denetimi,

Risk değerlendirmesi,

Eğitim Ethical trading initiative ETI Temel Şartları,

SEDEX Sosyal Uygunluk Denetim Dokuman oluşturma (Personel Kayıtları, İşletmeye Ait Resmi Evraklar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtları, Çevre İle ilgili Kayıtlar...)

SEDEX Eğitimleri

Sedex eğitimleri, işletmelerin ahlaki tedarik zinciri yönetimi, sosyal uygunluk, çalışan hakları, çevresel sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olur. Sedex eğitimleri, şu şekilde sıralanabilir:

1. Sedex Temel Eğitim: Sedex temel eğitimi, Sedex platformunu ve şirketlerin nasıl kaydolup, raporlama yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu eğitim aynı zamanda Sedex'in amaç ve hedefleri hakkında genel bir bilgi de sağlar.

2. Sedex Uygunluk Eğitimi: Sedex uygunluk eğitimi, işletmelerin ahlaki, sosyal ve çevresel konularda daha uygun hale gelmelerine yardımcı olan bir eğitimdir. Bu eğitim, tedarik zinciri yönetimi, risk yönetimi ve ürün sorumluluğu gibi konuları kapsar.

4. Sedex Raporlama Eğitimi: Sedex raporlama eğitimi, Sedex platformunda raporlama yapmanın nasıl yapılacağına dair kapsamlı bilgi verir. Bu eğitim, raporlama süreçleri, veri yönetimi ve raporlama verilerinin doğruluğu hakkında bilgi sağlar.

Sedex eğitimleri, işletmelerin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmelerine yardımcı olur ve aynı zamanda Sedex platformunu daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Eğitimleri genellikle online olarak sunulabileceğimiz gibi, yüz yüze eğitimler de düzenleyebiliriz.

Eğitim Hizmeti İçin...

SEDEX'e Üye olmak

Sedex, bir sertifikasyon organı değildir ancak Sedex'e üye olan şirketler, Sedex platformunda yer alan verileri ve performanslarını paylaşarak tedarik zinciri yönetimi konusunda ilerleme kaydeden bir sertifikasyon programının bir parçası olabilirler.

Sedex'e üye olan şirketler, tedarik zincirinde ahlaki, sosyal ve çevresel uygunluk uygulamalarını benimsemektedirler. Bu şirketler, Sedex platformunda tedarikçi denetim sonuçlarını ve diğer performans verilerini paylaşarak şeffaflık sağlarlar.

Ancak, Sedex'e üye olmak ve platformda yer almak, şirketlere resmi bir sertifikasyon veya belgelendirme sağlamaz. Sedex üyeliği, şirketin etik tedarik zinciri uygulamalarını geliştirmesine yardımcı olan bir araçtır. Yani, Sedex üyesi olmak veya platformda yer almak, şirketin ahlaki, sosyal ve çevresel performansını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmesine yol açabilir, ancak resmi bir sertifika sunmaz.

Dolayısıyla, bir şirket Sedex üyesi olabilir ancak resmi bir Sedex sertifikası alamaz. Sedex platformunda yer almak, şirketlerin tedarik zinciri yönetiminde daha şeffaf, sorumlu ve sürdürülebilir bir yol izlediklerini gösterir, ancak resmi bir sertifika değildir.

SEDEX Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Sertifika Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.