• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

SPICE Danışmanlığı, 15504 SPICE Danışmanlık, SPICE LEVEL 2

ISO / IEC 15504 Bilgi teknolojisi - Yazılım Süreç İyileştirme, SPICE DEĞERLENDİRME

TS ISO IEC 15504 Spice Seviye 2 Sertifikası, Yazılım Yetki Belgesi

Resmi Gazete - Yetki belgelerine müracaat

Yazılım Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini kapsayan TS EN ISO/IEC 27001 belgesi ile birlikte en az "TS ISO/IEC 15504 Seviye 2" veya en az "CMMI Seviye 3" belgelerinden birine...
TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi Sertifikası

TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyon'unun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak ISO 15504 Spice Belgesi(ya da CMMI Belgesi) yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI 2 veya 3’ncü seviye olmaları şartının aranması öngörülmektedir.

ISO 15504 Spice Belgesi ya da (CMMI Belgesi) modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.

SPICE (ISO 33000) Danışmanlık Hizmetleri

ISO 15504 Spice belgesini almak isteyen kuruluşlar ISO 15504 Spice standardları genel şartlarını sağlamak için Danışmanlık Hizmeti almalı ve TSE ve TÜRKAK denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu denetimden sonra ISO 15504 Spice belgesine sahip olabilirler.

SPICE, İngilizce International Standard for Software Process Assessment ifadesinin baş harflerinden meydana gelen bir tanımlamadır. Yazılım sürecini değerlendirmek için uluslararası standart anlamına gelmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) 1995 yılında bir araya gelerek yazılım projelerinde süreçlerin iyileştirilmesi ve yazılımda kalitenin yükseltilmesi amacı ile çalışmalar yapmışlar ve sonunda SPICE standardını ortaya çıkarmışlardır. Bu standart, yazılım süreç değerlendirmesi için oldukça kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Standart yapısı içinde yazılım süreç yeteneğini ölçümleyen seviyeler şunlardır: eksik (tamamlanmamış) seviye, yapılan seviye, yönetilen seviye, kurulmuş seviye, öngörülebilen (ölçülen) seviye ve sürekli iyileşen seviye.

Bugün dünyada elliye yakın ülkede SPICE değerlendirme ve Belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır. SPICE standardı en fazla Avrupa ülkelerinde, Japonya’da, Kore’de, Avustralya’da ve Brezilya’da yaygındır. Zamanla SPICE standardının kapsamı genişlemiş ve sadece yazılım sektöründe değil, otomotiv, havacılık, savunma, tıp ürünleri, servis yönetimi ve benzer sektörlerde de uygulanmaya başlanmıştır.

Kısaca SPICE standardı, yazılım süreçlerinin iyileştirilmesini ve yazılımın kaliteli olmasını amaçlamaktadır. SPICE standardının hedefi, farklı yazılım süreç değerlendirme modelleri ve yöntemleri arasında ortak kriterler sağlamaktır. Bu şekilde belgelendirme çalışmaları ile değerlendirmelerin sonuçları ortak bir dile kavuşmuş olmaktadır. Standardın referans modeli, iyi bir yazılım mühendisliği için esas olan temel hedefleri üst seviyede tarif etmektedir.

Bu sayede yazılım geliştirme, işletme ve yazılım destek yeterliliği oluşturmak isteyen bütün yazılım firmalarına uygulanabilir niteliktedir. SPICE standardı, belli bir kuruluş yapısı, yönetim anlayışı, yazılım teknolojisi, geliştirme metodolojisi veya yazılım yaşam döngüsü modeli aramamaktadır. Bu referans modelin mimarisi, yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi ve geliştirilmesi için uygundur.

Günümüz teknoloji çağını yaşıyor. Bugün teknolojinin hızlı gelişimi ve sermaye, firma sayısı, deneyim ve iş gücünün artması, ülkemizin rekabet gücünün artmasında önemli faktörlerdir. Bu hızlı büyümenin daha sürdürülebilir ve kalıcı olması için, yazılım süreçlerinde planlana bilirlik, ölçülebilirlik ve izlenebilirlik özellikleri önem kazanmaktadır.

Firmaların hedeflerine ulaşabilmelerinde proje planlaması, risk planlaması, ölçekleme, rol paylaşımı, tedarik, bakım ve onarım gibi süreçlerin ve bunların alt süreçlerinin iyi tanımlanması gerekmektedir.


SPICE TS ISO/IEC 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi standardı, yazılım süreçlerinin iyileştirilmesi, süreçlerin yetenek seviyelerinin ve olgunluk seviyelerinin tespit edilmesi için tasarlanmış uluslararası bir standarttır.


Yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi için bir altyapı standardı olan ISO 15504 standardı şu amaçlar için kullanılmaktadır:

Firmaların bugün itibariyle sahip oldukları ve uyguladıkları yöntemleri iyileştirmek
Belli ihtiyaçlar doğrultusunda firmanın değerlendirmesini yapmak
Belli bir sözleşme çerçevesinde tedarikçi firmanın gereksinimlere uygun olduğunu değerlendirmek

ISO 15504 standardı, ya da SPICE standardı, bu değerlendirmelerin kendi içinde tutarlı ve yeterli olduğunu ve tekrarlanabilir olduğunu garanti altına almak için bir model oluşturmaktadır. Bu model değerlendirme yapanların uyması gereken kriterleri de tanımlamaktadır. Bu nedenle bu standardı uygulayan firmaların dışarıdan denetlenme ihtiyacı da ortadan kalkmaktadır.

ISO 15504 Belgesi ya da SPICE Belgesi almanın firmaya sağladığı kazanımlar şunlardır:

Firmanın yazılım kalitesinin değerlendirilmesi, yeteneğinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi açısından sistematik bir işleyişe sahip olduğunu kanıtlar,
Firmada, yazılım kalitesinin gelişmesini ölçmeyi sağlı yan bir yapı bulunduğunu kanıtlar,
Firmada sürekli iyileşme kültürünün yerleşik olduğunu ve bunun devam ettirilmesi için gerekli adımların atıldığını kanıtlar,
Firmanın temel faaliyet alanındaki iş hedeflerini karşılayacak süreçlerinin, mühendislik yaklaşımı ile tasarlandığını kanıtlar,
Firmanın, kaynaklarını en iyi şekilde kullandığını kanıtlar,

Bunun yanında SPICE standardı, çeşitli büyüklükteki firmalar ve her türlü uygulama alanları için kullanılabilir. Aynı zamanda firmalar arasında daha somut bir karşılaştırma yapılmasına da olanak tanır.

Anahtar Kelimeler:15504 danışmanlık, 15504 Spice nedir, 15504 veren firmalar, cmmi belgesi, en ucuz fiyata spice danışmanlığı, en uygun fiyata 15504 danışmanlığı, ıso 15504 belgesi, iso 15504 belgesi fiyatı, iso 15504 danışmanlığı, iso 15504 danışmanlık kuruluşu, iso 15504 eğitimi, iso 15504 nedir, iso 15504 pdf, iso 15504 sertifikası, iso 15504 veren kuruluşlar, ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirmesi, neden iso 15504, neden spice belgesi, spice 15504 nedir, spice belgesi danışmanlığı, spice belgesi fiyatı, Spice danışmanlık, spice sertifikası, ts iso iec 15504, ts iso iec 15504 belgesi, ts iso iec 15504 sertifikası, ts iso iec 15504 Spice, yazılım süreç değerlendirmesi

TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi Sertifikası Nedir, Nereden alınır, Nasıl Alınır, Spice Danışmanlığı 15504Danışmanlığı veren Firmalar kuruluşlar, en uygun ucuz fiyata ISO 15504 Belgesi Ankara, ISO 15504 Spice Belgesi Standardı Fiyatı Maliyeti, CMMI Nedir, Nasıl Alınır, TS ISO IEC 15504 Spice Yazılım Süreç Değerlendirmesi Belgesi Danışmanlık Hizmeti vb. konular hakkında her zaman yanınızdayız.
TS ISO IEC 15504 Spice Belgesi - Sertifikası

ISO 15504 Standardının (SPICE Standardının) Faydaları Nelerdir?

Yazılım projesinin ortaya konması, projenin tasarım çalışmalarının yapılması, yazılımın gerçekleştirilmesi ve testlerinin yapılması, kalite güvence testlerinin ve sistem stres testlerinin yapılması, geliştirme faaliyetlerinin alt süreçleridir. Bu süreçlerin değerlendirilmesi, süreç iyileştirme ihtiyacını ve süreç yeteneğini belirler. Süreç değerlendirme çalışmaları, firmanın hedefinin ne olduğunu, hedefin neresinde olunduğunu ve hedefe doğru bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığını belirleyen faaliyetlerdir.


Süreç değerlendirme çalışmalarında şunlar hedeflenmektedir:
Firmanın süreçlerini iyileştirebilmek için mevcut süreçlerin durumunu anlamak
Firmanın mevcut süreçlerinin, belli bir standarda uygun olup olmadığını anlamak

KAYIT TESCİL SİSTEMİ

Yazılım Yetki Belgesi

2015/17 Sayılı Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında Genelgenin 4.7 maddesi uyarınca sağlık tesisi yöneticileri Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri(SBYS) tedarik süreçlerinde ihale dokümanlarında SBYS üreticilerinden KTS’de kayıtlı olduklarına dair yetki belgesi isteyecektir. Daha önceden üreticilere verilmiş ve üzerinde geçerlik süresi bulunmayan yetki belgeleri 01.09.2015 tarihinden itibaren geçersiz sayılacaktır. Yetki belgesi sadece KTS’de kayıtlı üreticilere verilecek olup belge kts.saglik.gov.tr portalından alınacaktır. KTS portalına üretici yetkilisi e-devlet şifresi ile girebilecektir. Portaldan alınan belgenin geçerlilik süresi 15 gündür. https://kts.saglik.gov.tr/YetkiBelgesiDogrula.aspx adresinden belgenin geçerliliği kontrol edilebilecektir. EK-4’de yer alan zorunlu belgeleri eksik olan ve bilişim standartlarına uyumlu olmayan üreticiler yetki belgesi alamayacaktır.

Bilişim Teknolojileri Belgeleri

2015/17 Sayılı Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları Hakkında Genelgenin 5.1.10 maddesi uyarınca KTS’de kayıtlı sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren tüm yazılım üreticilerinden TS ISO/IEC 27001-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 15408-Ortak Kriterler, TS ISO/IEC 15504-Spice ya da CMMI belgeleri istenilmektedir. Mevcut ve yeni kayıt yaptıracak üreticilerin;

1-TS ISO/IEC 15504-SPICE belgesini en geç 01.07.2017, belgeyi alabilmek için gerekli kuruluşlara başvuru yaptığını gösteren belgeyi ise en geç 01.07.2016 tarihine kadar,

2-TS ISO/IEC 15408-Ortak Kriterler belgesini en geç 01.01.2019, belgeyi alabilmek için gerekli kuruluşlara başvuru yaptığını gösteren belgeyi ise en geç 01.01.2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ibraz etmeleri ve kts.saglik.gov.tr portalına yüklemeleri gerekmektedir.

Bilişim Standartlarına Uygunluk

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) 
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) 
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) 
Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS)(RIS) 
Klinik Mühendislik Bilgi Sistemi (KMBS) 
Karar Destek Sistemleri ve İş Zekâsı Uygulamaları -(KDS
Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS)

Diğer Yazılım Firmaları

Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi (USBS)
Dijital Arşivleme Sistemi (DAS)
Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)
Demirbaş ve Varlık Yönetim Sistemi (DVYS)
Diyaliz Yönetim Bilgi Sistemi (DYBS)
İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi (İYBS)
İş Sağlığı Bilgi Sistemi (İSBS)
Karar Destek ve İş Zekası Sistemi (KDS)
Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi (KMBYS)
Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)
Onkoloji Bilgi Sistemi (OBS)
Telepatoloji Sistemi (TPS)

Belgelendirme Hizmeti

Hemen Profesyonel Sertifika Hizmeti Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.