• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 18:00

KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Danışmanlık Hizmetleri

KVKK Danışmanlık

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Sürecinde şirketler tarafından yapılması gerekenler nelerdir?

Hangi veriler bu kanun kapsamındadır?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır.

Müşterilerin ve personellerinin adı, soyadı, cep telefonu, e-posta, TC kimlik numarası, adres, fotoğraf, kimlik fotokopisi ve benzeri diğer bilgilerini tutan ve işleyen şirketler bu kapsamdadır.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir ve ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci

Bundan böyle işverenler, kişisel verilerin korunması konusunda “uyum çalışması” başlatarak, gerekli politika ve prosedürleri hazırlayıp hayata geçirmek, kişisel verileri işleme konusunda strateji geliştirmek durumundadır.

Kişisel verilere uyum çalışması “idari tedbirler” ve “teknik tedbirler” olarak iki grupta toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nasıl Çalışır?
Kimler Bu Standardı Uygulamalıdır?
Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Şirketlerin Alması Gereken İdari Tedbirler
Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Şirketlerin Alması Gereken Teknik Tedbirler
Kişi Tespit Bilgisinin Mahremiyeti ve Korunması

kişisel verilerin korunması danışmanlık, kişisel verilerin korunması kanunu danışmanlık,kvkk çözümleri, kvkk eğitimi, kvkk kanunu, kvkk uyum, kvkk sunum, kvkk denetiM, kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin korunması kanunu, kvkk danışmanlık, kişisel verilerin korunması ile ilgili danışmanlık, kişisel verilerin korunması denetimi, kişisel verilerin korunması hizmeti, kişisel verilerin korunması şirketler, kişisel verilerin korunması ofisi, veri sorumlusu, ilgili kişi

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

© 2020 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.