• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

27001 Eğitimi

ISO 27001 Eğitimleri 27001-27002-27005-19011 Standartlarını kapsamaktadır.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 

Eğitimin Amacı:

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı:

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri dokümantasyonu içinde yer alan Bilgi Güvenliği Politikası ve Bilgi Güvenliği Hedefleri, Bilgi Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürleri, Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk Tablosu, Programlar, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanması sağlanmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama eğitiminde amaç, katılımcıları ISO 27001 uyumlu bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak ve işletmek hususunda bilgilendirmektir. Bilgi güvenliği ile ilgili temel tanım ve kavramların anlatılmasının ardından risk analizi ve risk yönetimi hakkında bilgi verilecektir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ne olduğunu ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının gerekliliklerinin neler olduğunu açıklayan eğitim, çalışanlara bu standart hakkında genel farkındalık sağlamayı hedeflemektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 19011) İç Tetkik Eğitimi

 

TS ISO/IEC 27002:2013
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 
3 Terimler ve tarifler 
4 Bu standardın yapısı 
4.1 Maddeler 
4.2 Kontrol kategorileri 
5 Bilgi güvenliği politikaları 
5.1 Bilgi güvenliği için yönetimin yönlendirmesi 
6 Bilgi güvenliğinin organizasyonu 
6.1 İç organizasyon 
6.2 Mobil cihazlar ve uzaktan çalışma 
7 İnsan kaynakları güvenliği
7.1 İstihdam öncesi 
7.2 Çalışma esnasında 
7.3 İstihdamın sonlandırılması veya değiştirilmesi 
8 Varlık yönetimi 
8.1 Varlıkların sorumluluğu 
8.2 Bilgi sınıflandırma
8.3 Ortam işleme 
9 Erişim kontrolü 
9.1 Erişim kontrolünün iş gereklilikleri 
9.2 Kullanıcı erişim yönetimi 
9.3 Kullanıcı sorumlulukları 
9.4 Sistem ve uygulama erişim kontrolü 
10 Kriptografi
10.1 Kriptografik kontroller 
11 Fiziksel ve çevresel güvenlik 
11.1 Güvenli alanlar 
11.2 Teçhizat
12 İşletim güvenliği
12.1 İşletim prosedürleri ve sorumlulukları 
12.2 Kötücül yazılımlardan koruma
12.3 Yedekleme 
12.4 Kaydetme ve izleme
12.5 İşletimsel yazılımın kontrolü 
12.6 Tekniklik açıklıkların yönetilmesi 
12.7 Bilgi sistemleri tetkik hususları 
13 Haberleşme güvenliği
13.1 Ağ güvenliği yönetimi 
13.2 Bilgi transferi 
14 Sistem edinimi, geliştirme ve bakımı 
14.1 Bilgi sistemlerinin güvenlik gereksinimleri
14.2 Geliştirme ve destek proseslerinde güvenlik 
14.3 Test verisi 
15 Tedarikçi ilişkileri
15.1 Tedarikçi ilişkilerinde bilgi güvenliği 
15.2 Tedarikçi hizmetleri sağlama yönetimi 
16 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi 
16.1 Bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve iyileştirmelerin yönetimi 
17 İş sürekliliği yönetiminin bilgi güvenliği hususları 
17.1 Bilgi güvenliği sürekliliği 
17.2 Yedek fazlalıklar 
18 Uyum
18.1 Yasal ve sözleşmeye tabi gereksinimlere uyum 
18.2 Bilgi güvenliği gözden geçirmeleri

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2023 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.