• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

LVD Testi Alçak Gerilim Yönetmeliği

LVD TESTİ

LOW VOLTAGE DIRECTIVE-LVD TESTİ NEDİR

2006/95/EC LVD Direktifi

-Avrupa Birliği Direktifleri gereği bu ürünlerin Avrupa pazarina çıkabilmesi için CE uygunluk etiketi taşıması gerekmektedir. Buna ilave olarak; CE belgesini taşıyabilmesi için bazı uygunluk deneylerinden geçmesi önem arz etmektedir.

-2006/95/AT-2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) gereği 50-1000 V arası AC VE 75-1500 V arası DC anma gerilimi değerlerinde elektrik teçhizatı içeren ürünlere uyumlaştırılmıştır standardın ön gördüğü güvenlik deneylerinin yağılması şarttır.

Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) Kapsamında Uygulanan Bazı Temel LVD Standartları şunlardır;

1)TS EN 60950-1 Bilgi Teknolojisi Cihazları;Güvenlik Bölümü 1: Genel Kurallar

2)TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri; Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler

3)TS EN 60065 Güvenlik Kuralları; Ses, Görüntü ve Benzeri Elektronik Cihazlar

4)TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları; Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için; Bölüm 1: Genel Kurallar

5)TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik; Makinaların Elektrik Donanımı;

Bölüm 1: Genel Kurallar

6)TS EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Güvenlik Özellikleri; Bölüm 1:

Genel Özellikler

7)TS EN 62031 LED MODÜLLERİ; Genel Aydınlatma için Güvenlik ile ilgili Özellikler

8)TS EN 62560 Lambalar; Kendinden balastı LED lambaları; Gerilimi 50V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan güvenlik özellikleri

TS EN 62040-1 Kesintisz Güç Sistemleri; Bölüm 1: KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

 

1)TS EN 60950-1 Bilgi Teknolojisi Cihazları;Güvenlik Bölümü 1: Genel Kurallar

2)TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri; Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler

3)TS EN 60065 Güvenlik Kuralları; Ses, Görüntü ve Benzeri Elektronik Cihazlar

4)TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları; Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için; Bölüm 1: Genel Kurallar

5)TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik; Makinaların Elektrik Donanımı; Bölüm 1: Genel Kurallar

6)TS EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Güvenlik Özellikleri; Bölüm 1:

 

Genel Özellikler

7)TS EN 62031 LED MODÜLLERİ; Genel Aydınlatma için Güvenlik ile ilgili Özellikler

8)TS EN 62560 Lambalar; Kendinden balastı LED lambaları; Gerilimi 50V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan güvenlik özellikleri

 

TS EN 62040-1 Kesintisz Güç Sistemleri; Bölüm 1: KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları 

1)Toprak Devamlılığı,

2)İzolasyon Direnci,

3)Yüksek Gerilim(Voltaj)

4)Güç Ölçümü

5)Etiket Dayanımı,

6)Kaçak Akım Deneyi

7)Sıcaklık Artışı, Isınma Deneyi

8)Yaltma aralıkları, yüseysel kaçak yolu uzunlukları ve yalıtımda geçen uzaklıklar

9)Yaltı

10)IP (Sıvı ve Katı Cisimlerin Girişine Karşı Koruma) Deneyler

11)Kızaran Tel Deneyi

12)İğne Alevi Deneyi

13)Bilya Basınç Deneyi

14)İklimlendirme Deneyi

15)Nemlendirme Deneyleri

16)Mekaniz Denyler

17)Olağan Dışı Çalışma

18)Hata Koşulları

STANDARTLAR KAPSAMINDAKİ BİLGİLER

Günümüzde kullanılan birçok alanda ve üründe belli koşulları sağlayan bu koşulların neticesinde esas alınacak birçok standart bulunmaktadır.

Standart tanımı olarak alanlarında uzman kişilerin oy birliğiyle oluşturulmuş, yetkili bir kuruluş tarafından onaylanmış belirli kurallar çerçevesinde sonuç belirleyen, belirli konu veya kapsamda düzenlemeler elde edilmesini sağlayan dokümandır.

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için de bir standart bulunmaktadır.

TS EN 60335-1 Genel kapsamında kullanılan bu standart tek fazda 250 V ’u diğerlerinde 480 V ’u aşmayan beyan geriliminde çalışan, ev ve benzeri yerlerde ve ticari amaçlar için kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kurallarını kapsamaktadır.

Bu cihazlara örnek verecek olursak blender, mikser, saç kurutma makinası, elektrikli ısıtıcı, elektrikli ocak, elektrikli şofben ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan bir kaçıdır.

Ayrıca bu kapsamın içinde batarya ile çalışan cihazlar ve diğer d.a ile beslenen cihazlarda bulunmaktadır.

TS EN 60335-1  genel kuralı olarak şunu söyleyebiliriz cihazlar normal kullanımında dikkatsiz çalıştırılma olaylarında bile güvenle çalışarak etrafındaki kişilere hiçbir tehlike yaratmayacak şekilde imal edilmelidir.

Bunun sonucunda standart kapsamında kullanılan elektrikli cihazlar için standarda uygun bir şekilde testler uygulanmaktadır.

Bu testlerin sonucunda cihazların standarda uygun olup olmadığı kontrol edilir. Testlere başlamadan önce cihazlar kendi içinde sınıflandırılarak ayrılır, I sınıfı cihazlar, II sınıfı cihazlar, III sınıfı cihazlar olarak.

Bu sınıflandırmaya göre test içerikleri standarda göre değişmektedir.

Ayrıca cihazların koruma dereceleri de bulunmaktadır bu koruma derecelerini IP koruma olarak adlandırılır. Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar koruma derecelerine göre testler uygulanmaktadır.

Cihazların üzerindeki etiket değerlerinden sınıflandırma ve koruma derecesi değerleri gözlemlenmektedir. Aynı zamanda cihazların gerilim değerleri, akım değerleri, frekansı, gücü bu standart kapsamında kullanılması gereken değerler etiket değerleri üzerinden alınarak standardın içindeki testlerde kullanılmaktadır.

TS EN 60335-1 standardında uygulanan testlerin bir kaçından yüzeysel olarak bahsedersek ilk olarak cihazın üzerindeki etiket değerlerinin anlaşılabilir ve okunabilir olması gerekmektedir. Standart kapsamında bu etiket değerleri üzerinden testlerde değişkenlik gösterdiği için etiketin dayanıklı olması şarttır. Uygunluk bir suya batırılmış bir kumaş parçası ile etiket 15 saniye boyunca elle ovulur etiketin dayanıklılığı kontrol edilir dayanıklı ise petrol eterine batırılmış bir kumaş parçası ile etiket 15 saniye daha ovularak dayanıklılığı kontrol edilir bu süre zarfında etiket değerlerinin okunabilir olması gerekmektedir.

Cihazlar gerilimli bölümlere rastgele temasa karşı yeterli koruma sağlayabilecek mahfaza içine alınıp imal edilmelidir. Uygunluğu deney sondalarıyla kontrol edilir.

Cihazın üzerindeki etiket değerindeki giriş gücü dikkate alınarak yapılan testte belirtilen güç değerine göre herhangi bir sapma olup olmadığı kontrol edilir bu sapma cihaz tipine göre değişkenlik göstermektedir.

TS EN 60335-1 standardına uygun olan cihazların aşırı ısınmaması gerekmektedir bu kapsamda yapılan testte bir deney köşesinde cihazda bulunan kritik noktalara bağlanan termokupllar ile sıcaklık artışları standartta yazan değerlere göre kontrol edilir. Uygulanan gerilim cihazın tipine göre farklılık gösterir.

Cihaz çalışır durumdayken cihazın kaçak akımı aşırı seviyede olmamalı ve elektrik dayanımına sahip olması lazımdır. Uygunluk kontrolü için kaçak akım devresiyle cihaz kontrol edilir standartta bulunan cihaz tiplerine göre belirlenen kaçak akım değerlerini aşmamak zorundadır. Daha sonra cihazın yalıtımına göre TS EN 60335-1 standardında bulunan değere göre yüksek gerilim uygulanır bunun sonucunda cihazda hiçbir delinme olmamalıdır.

Cihazlar normal kullanım koşullarında oluşabilecek nem şartlarına karşı dayanıklı olmalıdır. Standartta bulunan ortam koşulları ile 48 saat süre ile nemlendirme kabini içinde bulunan cihazlar daha sonra elektriksel dayanım testine dayanmalıdır.

Cihaz besleme şebekesine bağlanmadan cihazın sınıfına ve tipine göre standartta bulunan değerleri sınır kabul edilerek kaçak akımına bakılır. Daha sonra cihazın yalıtımı ve cihazın üzerindeki etiket değerine göre bir aralık seçilerek standartta yazan gerilim değerine göre yüksek gerilim testi uygulanır.Bu test sonucunda hiçbir delinme olmamalıdır.

Zemin üzerinde yada masa tipi yüzeyler üzerinde kullanılan cihazlar yeterli dengeye sahip olmalıdır. Uygunluğu eğimi 10° olan bir düzlem üzerinde en elverişsiz konumda maruz bırakılarak cihazın devrilme riskinin olup olmadığına bakılır.

Cihazlar normal kullanım koşulların mekanik dayanımları yeterli olabilecek şekilde imal edilmelidir. Standartta yazan uygunluk 0.5 J olan yaylı çekiç darbesiyle mekanik dayanımı zayıf olan her yere 3 darbe vurularak cihazın mekanik dayanımı kontrol edilir. Cihazda herhangi bir zarar görmemeli elektrik çarpmasına karşı koruma neme dayanıklılık ve IP koruma test sonuçlarını etkileyecek herhangi bir hasar oluşmamalıdır.

Cihazın sınıflandırılmasına göre I sınıfı cihazlarda herhangi bir arızalanma sonucunda enerjili kalabilen erişilebilir metal bölümleri cihaz içindeki topraklama ucuna ve cihaz içindeki prizin topraklama kontağına güvenilir biçimde bağlanmış olması gerekmektedir. Cihaz üzerindeki akım değerinin 1.5 katına yada 25 A değerindeki akım değerlerinin hangisi daha büyükse cihaz üzerinde toprak sürekliliği deneyi uygulanmaktadır standartta yazan 0.1 W değerini aşmamalıdır.

Arızalanmaları halinde cihaz üzerinde standarda göre uygunluğu bozabilen elektriksel bağlantılar ve topraklama düzenleri normal kullanma koşullarında oluşabilecek mekanik zorlanmalara karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Deney cihaz üzerindeki vida tipine göre sınıflandırılarak vidanın çapına göre bir moment değeri belirlenerek torkmetre aracılığı sıkılarak gevşetilir herhangi bir hasar deney sonucunda görülmemesi gerekmektedir.

Isıya ve yanmaya karşı dayanıklılık deneyine tabi tutulan cihazlarda plastik bölümler var ise ve bu bölümlerin bozulması durumunda cihazın standarda uygunluğu bozuluyor ise ısıya karşı yeterli dayanımı sahip olmalıdır.

Cihaz üzerinde bulunan demir bölümlerin paslandığında cihazın standardını bozabilecek bir durum oluşturmaması gerekir. Cihaz üzerindeki demir bölümlerin paslanmaya karşı yeterli bir dayanımda olması gerekmektedir.

TS EN 60335-1 Genel kapsamlı bir standart olduğu için kendi içinde ayrılmıştır. Örnek verecek olursak TS EN 60335-2-23 , TS EN 60335-2-41 , TS EN 60335-2-15 , TS 2005 EN 60335-2-9 , TS EN 60335-2-30 bu standardın içinde kullanılan ürünlere göre değişiklik gösteren standartlardır.

Standartların kendi içinde ayrılmasının sebebi cihazın kullanıldığı alana göre yapılacak testlerinde farklılık göstermesidir.

TS EN 60335-2-23 standardı kapsamında deri veya saç bakım cihazları için belirlenen özel kurallar belirlenmiştir. Standart kapsamı olarak 250V beyan edilen gerilim değerini aşmayarak insan ve hayvanların deri ve saç bakım hizmetlerinde kullanılan ev tipi ve benzeri cihazları kapsar. Bu standardın kapsamında yer alan cihazlara örnek verebilecek olursak saç kıvırma tarakları , saç kıvırma maşaları , yüz saunaları , saç kurutucuları , el kurutucuları , perma cihazları  TS EN 60335-2-23 standardına uygun cihazlardan bir kaçıdır. Bu standart kapsamındaki cihazlar buhar üreten veya sprey üreten düzenlerle birleşik durumda olabilir.

TS EN 60335-2-41 standardı kapsamında pompalar için özel kurallar anlatılmaktadır. Bu standartta ev ve benzeri yerlerde kullanılan sıcaklığı 90 °C aşmayan sıvıların kullanıldığı , beyan gerilimi tek fazlı cihazlarda 250V , diğer cihazlarda ise 480 V değerinden yüksek olmayan elektrik pompaları ile ilgili güvenlik kurallarını kapsar.

TS EN 60335-2-41 standardı kapsamında bahçe havuzu pompaları , masa fıskiye pompaları , dalgıç pompalar , akvaryum pompaları , çamur pompaları , düşey yaş kuyu pompaları sıcaklığı 90°C aşmayan sıvılarda kullanılan cihazlara örnek verilebilir.

TS EN 60335-2-15 standardında  ev ve benzeri yerlerde kullanılan sıvı ısıtma cihazları için özel kurallar belirlenmiştir. Standart kapsamında ev ve benzeri yerlerde kullanılan 250 V beyan gerilim değerini aşmayan sıvı ısıtma cihazlarının güvenlik kuralları belirtilmiştir.

TS EN 60335-2-15 standardı kapsamında kahve makinaları , biberon ısıtıcıları, süt ısıtıcıları , kettle , pişirme tavaları , yumurta pişiriciler , çay makineleri , pilav pişirme makinesi , yiyeceklerin uzun ve yavaş sürede pişmesini sağlayan elektrikli tencereler , buharlı pişiriciler standart içinde kullanılan cihazlara örnek olarak verilebilir.

TS EN 60335-2-9 standardı kapsamında kızartıcılar , ızgaralar ve benzeri taşınabilir elektrikli pişirme cihazları bulunmaktadır. Kapsam içinde ev ve benzeri yerlerde kullanılan 250 V beyan gerilim değerini aşmayan ızgara ve kızartma yapma gibi fonksiyona sahip olan aynı zamanda fırında pişirme gibi ev tipi amaçlar için kullanılan taşınabilir elektrikli cihazların güvenlik kurallarını içermektedir. TS EN 60335-2-9 standardı içinde kullanılan cihazlara örnek verecek olursak kızartıcılar, ekmek kızartıcıları, taşınabilir fırınlar , pişiriciler , ışınlı ızgaralar , elektrikli pişirme ocakları , gözleme demirleri ,peynir eriticisi ızgaralar ,temaslı ızgaralar ,döner ızgaralardır.

Standardın genel kapsamı olarak şunu söyleyebiliriz cihazların kullanımında evlerde ve çevresindeki tüm kişilerce karşılaşılan cihazdan kaynaklı yangın tehlikelerini kapsar.

TS EN 60335-2-30 standardı kapsamında oda ısıtıcıları için özel kurallar anlatılmaktadır. Bu standart , beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 V’den ve diğer cihazlar için 480 V’den daha fazla olmayan ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli oda ısıtıcılarının güvenlik kurallarını kapsar.

TS EN 60335-2-30 standart kapsamındaki cihazlara örnek verecek olursak elektrik ocakları , vantilatörlü ısıtıcılar , sıvıyla doldurulmuş radyatörler , panel ısıtıcılar , borulu ısıtıcılar , konveksiyonlu ısıtıcılar , tavana monte edilen ısıtıcı lamba cihazları , seralarda kullanılan ısıtıcılar kapsam içinde olan cihazlardır.


Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.