• 0212 541 25 53
  • 0533 050 77 58
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Pzt Cuma 09:00 20:00

İzinli Alıcı Yetkisi İzinli Alıcı Bölüm 4

YYS Belgesi

İZİNLİ ALICI KİMDİR?

 İzinli alıcı eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde veya ithalatta ...

KİMLER İZİNLİ ALICI OLABİLİR?

Aşağıdaki koşulları karşılayan taşımacılar izinli alıcı olabilirler,  İthalatçının Tesisi İzinli Alıcı İzinli Alıcının ...

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvurular yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ile izinli alıcı başvuru formu doldurularak ve uluslararası taşımacı yetki belgesi eklenerek;

• Başvuru yetkilendirilmiş yükümlü başvurusu ...

HANGİ EŞYA İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA TAŞINAMAZ?

Aşağıda belirtilen eşya izinli alıcı yetkisi kapsamında taşınamaz.

• Kanun, genel düzenleyici işlemler ...

YETKİ KAPSAMI TESİSLER NASIL BELİRLENİR?

Yetki kapsamında işlem yapılacak tesisler aşağıdaki şekilde belirlenir; • İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılmak istenen tesisler başvuru sırasında belirtilir. • Belirtilen tesislerin ...

İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA TEK SEVKİYATTA BİRDEN FAZLA TESİSTE İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

İzinli alıcı yetkisine sahip kişi aynı zamanda izinli gönderici yetkisine de sahipse, bu kişi tarafından bir araç/konteyner kapsamında taşınan eşya sınır gümrüğünden geçtikten ...

BAŞKASINA AİT TESİSLER YETKİ KAPSAMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

 İzinli alıcı yetkisi almaya hak kazanmış kişiler, bu yetki kapsamında kullanılmak üzere yalnızca kendi tesisleri için başvuruda bulunabilir. İzinli alıcının ithalatta yerinde gümrükleme ...

YETKİ KAPSAMINDA BULUNAN TESİSLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislere ilave yapılması veya bu tesislerin izin ...

• Tesis eklenmesinin talep edilmesi halinde, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne başvurulur. Yerinde inceleme yapacak sonradan kontrol görevlisi görevlendirilmek ...

YETKİ KAPSAMINDA HANGİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDEN İŞLEMYAPILABİLİR?

Yetki kapsamında işlemler, tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve gümrük müdürlüğünün işlem hacmi göz önünde bulundurularak başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından ...

YETKİ KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ DEPOLAMA ALANI NEDİR?

Güvenli depolama alanı, yetki kapsamı tesislerde ithalat eşyasına gümrük müdürlüğü tarafından boşaltma izni verilmesinden sonra ithalat eşyasının boşaltılarak konulacağı ...

YETKİ KAPSAMI TESİSLERDE BULUNMASI GEREKEN GÜVENLİ PARK ALANI NEDİR?

Güvenli park alanı, güvenli depolama alanı özelliklerine sahip, ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan ve aşağıda belirtilen hallerde izinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın bekletilebileceği ...

GÜVENLİ DEPOLAMA/PARK ALANI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR?

Güvenli depolama/park alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

• Uygun bir muayene ve ...

YETKİ KAPSAMINDA HANGİ REJİMLER DÂHİLİNDE İŞLEM YAPILABİLİR?

Yetki kapsamında, sadece 4000 rejim kodu ile serbest dolaşıma giriş ve 4100-5100 rejim kodu ile dâhilde işleme rejimi dâhilinde işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı ...

İZİNLİ ALICI MÜHÜRLEME/ MÜHÜR KIRMA YETKİSİNE SAHİP MİDİR?

İzinli alıcı, ithalata konu eşyanın yetki kapsamı tesise ulaşmasının ve taşıma aracına ve mühre ilişkin kontrollerin gerçekleştirmesinin ardından, yapılan varış bildirimi sonucunda gümrük müdürlüğü ...

İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA KİMLERİN EŞYASI TAŞINABİLİR?

 İzinli alıcı yetkisi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyası taşınabilir. Bu durumda...

YETKİ KAPSAMI EŞYANIN İTHALATINDA MÜHÜRLEME/ MÜHÜR KIRMA VE BOŞALTMA İŞLEMLERİNİ KİM, NEREDE YAPAR?

 İzinli alıcı yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin “4000” ile “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem gören ithalat ...

İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK ARAÇLAR VE TAŞIMA YAPTIRILABİLECEK DİĞER TAŞIYICILAR KİMLERDİR?

 İzinli alıcı yetkisine sahip olan kişi izin kapsamı eşyayı...

İZİNLİ ALICI YETKİSİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN TAŞIMALARDA TRANSİT BEYANINDAN KİM SORUMLUDUR?

İzinli alıcı ister kendisi doğrudan taşımacılık hizmetini yerine getirsin isterse bunu başka bir taşıyıcıdan taşımacılık hizmeti...

HANGİ DURUMLARDA YETKİ KAPSAMINDA İŞLEM YAPILMASINDA TRANSİT BEYANI VERİLMEZ?

Aşağıda belirtilen hallerde, eşyanın tesislere transit rejimi kapsamında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez. - Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesinde elektronik ...

İZİNLİ ALICI YETKİSİNİN KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMİNAT GEREKİR Mİ?

İzinli alıcı yetkisinin kullanılabilmesi için gümrük idaresine bir milyon Avro tutarında nakit teminat veya ...

İZİNLİ ALICININ İŞLEM SÜRECİ NASILDIR?

1) Giriş gümrük müdürlüğünde yapılacak işlemler: - Özet beyan ya da transit beyanı kapsamında yapılması gereken emniyet ve güvenlik ...

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA YETKİ KAPSAMINDA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

İzinli alıcı uygulaması 7-24 esasına uygun olarak çalışmaktadır, dolayısıyla gümrük idaresinin faal olmadığı zamanlarda da yetki kapsamında eşya taşınabilir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde, bu işlemin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağının transit beyanının tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulması gerekir. Bu talep, yapılacak işlem; mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep ile; - aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin, - aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin, en geç bir saat öncesine kadar yapılır. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir. Bildirimde bulunulmaması halinde yetki kapsamı eşyanın mesai saatleri dışında sevk işlemi yapılamaz.

YETKİ SAHİBİ HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEKLE SORUMLUDUR?

Yönetmelikte yer alan işleyişten kaynaklı diğer yükümlülüklerin yanı sıra yetki sahibi ...

Danışmanlık Hizmeti

Hemen Profesyonel Danışmanlık Alın

Bize ulaşarak profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Hemen YYS danışmanlık iletişime geçiniz?


Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Medya

İstanbul
Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 212 541 25 53
E posta: admin@yysdanismanlik.com

Ankara
Adres: Atapark Mahallesi 1308 Sokak No: 8/7 Keçiören Ankara
Telefon: 0 312 472 30 50
E posta: contact@yysdanismanlik.com

İzmir
Adres: Gazi Mah. Kublay Cad. No: 19 Gaziemir / İzmir
Telefon: 0232 251 77 88
E posta: izmir@yysdanismanlik.com

© 2024 YYS Belgelendirme Eğitim Danışmanlık ve Test&Analiz Hizmetleri Tüm Hakları Saklıdır.