0 212 541 25 53

ISO 9001 Kalite Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Kalite Belgesi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, EN 15038 Çeviri Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi, Helal Belgesi, Haccp Belgesi, CE İşareti (Avrupa Ürün Uygunluk Belgesi) ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ YÖNETİMİ, FSC Belgesi Orman, GLOBALGAP Belgesi...

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ISO BELGELERİ HANGİ ÖZELLİKLERDE OLMALIDIR?

Başvuru sahibince başvuruya eklenecek ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları;

• Avrupa Akreditasyon  Birliğinin karşılıklı  tanıma  anlaşmalarına  imza  atmış akreditasyon   kurumları   (örneğin
Türkiye’de Türk   Akreditasyon   Kurumu) tarafından     akredite     edilmiş     uygunluk     değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.

• Akreditasyon kurumunun markasını taşımalıdır.

• Güncel olmalıdır.›   En  son  revize edilen standart serisine  göre düzenlenmiş olmalıdır.12T.C. Gümrük veTicaret Bakanlığı -150 Soruda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü(Örneğin;  bu  kitabın  yayınlandığı  tarih  itibariyle  ISO  9001:2008 ile  ISO 27001: 2013 güncel sertifikalardır.)›  Yetkilendirilmiş  yükümlü sertifikası  başvurusu  tarihi  itibariyle  3  yıldan eski olmamalıdır.
.
ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari  organizasyon  faaliyetleri  ile  bu  faaliyetlerle  ilişkili  işlemlerini  ve  bunlara  bağlı üretim ve hizmet sunumlarını kapsamalıdır.
.
ISO  27001  sertifikası;  ithalat,  ihracat,  transit,  gümrükleme  gibi  gümrük  ve  dış  ticaret  işlemlerini  ve  bu  işlemlere  ilişkin  lojistik,  depolama,  muhasebe,  finans   ve   bilgi   işlem   gibi   faaliyetlerinin   elektronik   bilgi   varlıkları   ile   bu   varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamalıdır.