YEŞİL HAT UYGULAMASI

 

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

DÜNYADA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ UYGULAMASI

145) YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER NELERDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü olgusu, Dünya Gümrük Örgütü’nün güvenli ticaretin desteklenmesi için oluşturulan geleceğin uluslararası gümrük modelinin temel yapı taşlarından biridir. Yetkilendirilmiş yükümlü konseptinin özü Gümrük-Özel sektör arasında işbirliği esasına dayanır. Yükümlüler, uluslararası taşımacılık kapsamındaki eşyayı yetkisiz dış müdahalelerden koruyacak düzeyde yüksek kalitede iş akışlarına sahip olduklarını kanıtlamaları halinde gümrük idaresi tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü olarak akredite edilebilmektedirler. Çoğu DTÖ üyesi yetkilendirilmiş yükümlü modelini benimsemiştir ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çoğu gümrük idaresinin yetkilendirilmiş yükümlü programlarını yürürlüğe koymaları ve bu programın dünya çapında yaygınlaştırılması beklenilmektedir. Başlıca yetkilendirilmiş yükümlü veya benzeri programları aşağıdaki ülkeler yürürlüğe koymuş durumdadır;

• ABD (C-TPAT; Terörizme Karşı Gümrük-Ticaret İşbirliği)

• AB üye ülkeleri (AEO; Yetkilendirilmiş Yükümlü)

• APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) Üyeleri (AEO)

• Yeni Zelanda (SES; Güvenli İhracat Tertibi)

• Singapur (STP; Güvenli Ticaret Ortaklığı) Tüm bu programların kökeninde güvenli ticaretin desteklenmesi yer alsa da her birinin yaklaşımı farklıdır. Örneğin ABD ihracatçıları bu programa dahil etmezken AB’nin AEO programı arz zinciri içerisindeki tüm yükümlülere açıktır. AB’nin AEO programının diğerlerinden en büyük farkı daha kapsamlı olmasıdır çünkü güvenliğin yanı sıra basitleştirilmiş usulleri de kapsamaktadır ve böylelikle gümrük vergileri dahil bütün gümrük mevzuatına uyumluluk ile ilintilidir.

146) DÜNYADA HANGİ ÜLKELERDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ UYGULAMASI BULUNMAKTADIR?

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Cezayir, Çin ve Hong Kong, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Hindistan, İsrail, İsviçre, Kanada, Kenya, Kolombiya, Kore, Kosta Rika, Malezya, Meksika, Norveç, Peru, Singapur, Uganda, Ürdün, Tayland, Yeni Zelanda ve Zambiya olmak üzere toplam 53 ülkede yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nde 13.885 yetkilendirilmiş yükümlü bulunmakta* olup bunların yarıdan fazlası Almanya’da geri kalanlar ise başta Hollanda ve Fransa olmak üzere üye ülkelerde faaliyet göstermektedir. Diğer taraftan ABD’de yaklaşık 10.693 bin, Güney Kore’de 533 ve Japonya’da 518 adet yetkilendirilmiş yükümlü bulunmaktadır. *Rakamlar Compendium of Authorized Economic Operator (AEO) Programmes 2014 yılı çalışmasından alınmıştır.

147) YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ ULUSLARARASI ARENADA NEDEN ÖNEMLİDİR?

11 Eylül saldırılarından sonra, sınır geçişlerinde ve uluslararası ticarette güvenliğin sağlanması ile ticaretin kolaylaştırılması arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı sorusu gündeme gelmiştir. Sorunun çözümüne yönelik olarak yürütülen müzakereler sonrasında yetkilendirilmiş yükümlü kavramı geliştirilmiştir. Bunun temel amacı güvenli arz zincirleri oluşturulmasıdır. Çünkü zincirin her halkası, ilk çıkış noktasından (konteynerin doldurulduğu tesis) nihai varış noktasına (konteynerin boşaltıldığı tesis) kadar, farklı yetkilendirilmiş yükümlü programları altında olsa bile güvenli addedilmiş olacaktır. Bu, uluslararası ticareti büyük ölçüde hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda uluslararası ticaretin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

148) KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMASI NEDİR?

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmaların bu kolaylaştırmalardan sadece kendi ülkelerinde değil, yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının yürütüldüğü diğer ülkelerde de yararlanabilmesi için ülkeler arasında karşılıklı tanıma anlaşması yapılmış olması gerekmektedir. Ülkeler müzakereler sonrasında karşılıklı tanıma anlaşması imzalayarak birbirlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statülerini tanırlar ve anlaşma tarafı diğer ülkelerin yetkilendirilmiş yükümlülerini kendi yetkilendirilmiş yükümlüleri ile eşdeğerde tutarlar. Aralarında karşılıklı tanıma anlaşması bulunan başlıca ülkeler:

ABD, Güney Kore, Kanada , Japonya, Ürdün, Yeni Zelanda, Avrupa Birliği, Güney Kore, Singapur, Yeni Zelanda, ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Türkiye, Japonya, Avrupa Birliği, Kanada, Singapur, Yeni Zelanda ABD Güney Kore Avrupa Birliği İsviçre Norveç ABD Japonya Andora Kanada Singapur Güney Kore ABD Japonya Çin Singapur Hong Kong Karşılıklı tanıma anlaşması imzalanan ülkeler:

9 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Güney Kore ile ülkemiz arasında Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalanmıştır. Karşılıklı tanıma anlaşması için görüşmelere devam eden ülkeler: Japonya-Malezya, Japonya-Çin, Güney Kore-Çin, Singapur-Yeni Zelanda, Singapur-ABD, AB-San Marino, AB-Çin, İsviçre-Norveç, Hong Kong-Singapur, Hindistan-Güney Kore, İsrail-Güney Kore, ABD-İsrail, ABD-Meksika.